BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Të dhënat gjeo-hapësinore bazë kryesore për hartimin e politikave të qëndrueshme zhvillimore dhe vendimmarrje efikase

Në organizimin e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të Programit Mjedisor për Kosovën-KEP 2016, komponenti “Forcimi i kapaciteteve të AMMK-së, për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim Mjedisor”, është mbajtur punëtoria “Të dhënat gjeo-hapësinore dhe roli i tyre në hartimin e politikave zhvillimore dhe vendimmarrjes-Gjendja aktuale, sfidat dhe prioritetet për të ardhmen”. Qëllimi i punëtorisë ishte të prezantohen përvojat nacionale në gjenerimin e të dhënave gjeo-hapësinore dhe diskutimi i mundësive për përdorimin më efikas të këtyre të dhënave në hartimin e politikave dhe planeve. më shumë

Vazhdon vendosja e platformave me fole të lejlekëve

Me kërkesë të Institutit për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me Kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS) dje me date 28.02.2019 u bë vendosja e platformave me fole të lejlekëve në dy shtylla elektrike në Komunën e Kaçanikut.Këtij aksioni të përbashkët i filluar ne muajin Gusht 2018 i kishte paraprirë zhvendosja e disa foleve të lejlekëve nga ana e punonjësve të KEDSit me arsyetimin se paraqesin rrezik për funksionimin normal të linjave të tensionit të larte.më shumë