BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Certifikohet mbikëqyrësi i parë i zonave të mbrojtura

Z. Mentor Sylmeta, ZV Drejtor Ekzekutiv i Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës se bashku me Komisionin për organizimin e provimit profesional për mbikëqyrësit e zonave të mbrojtura të emëruar nga Z. Blerim Kuçi, Ministër i Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit dhe Z. Bajram Kafexholli, Drejtor i Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë “Sharri” i ka dorëzuar Z. Rafit Kurtišit, Certifikatën mbi dhënien e provimit profesional të mbikëqyrësit në Drejtorinë për Administrimin e Parkut Kombëtarë “Sharri” të nënshkruar nga Ministri.më shumë

Flora e Kosovës pasurohet edhe me një gjini dhe lloj të ri

Zyrtarët e Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës, përkatësisht Xhavit Mala nga Drejtoria e Parkut Kombëtarë Sharri, dhe Qenan Maxhuni nga Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së Kosovës, kanë publikuar së fundi punimin shkencore me titull “Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae), një gjini dhe specie e re në florën e Kosovës - Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae), a new genus and species in the flora of Kosovo”.Punimi shkencor është publikuar në revistën prestigjioze të fushës së botanikës – Acta Botanica Croatica, e cila është e cituar gjithashtu edhe ne platformën SCOPUS.më shumë