BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Ligjëratë para studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike për llogaritjen e emisioneve nga automjetet

Përfaqësues nga AMMK, MMPH dhe ekspertët japoneze nga projekti “Zhvillimi i kapaciteteve për Kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës”, kanë mbajtur dje para studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës një ligjëratë me temën “Metoda e llogaritjes së emisioneve nga automjetet”. Kjo ligjëratë ishte pjesë e aktiviteteve të fazës së tretë të projektit trevjeçar për zhvillimin e kapaciteteve për Kontrollin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës, që po mbështetet nga Agjencia Ndërkombëtare Japoneze për Zhvillim (JICA).më shumë

Listës së vlerave të trashëgimisë natyrore të Kosovës i shtohen edhe 7 monumente të reja të natyrës

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës gjatë vitit 2019 ka realizuar studimin e vlerave natyrore në territorin e komunës së Vitisë.Gjatë punës në terren, ekipet e Institutit në bashkëpunim me zyrtarët për mjedis të Komunës së Vitisë kanë evidentuar për mbrojtje 7 vlera të reja të natyrës si: Trungu i Bungbutes (Quercus pubescens) në Zhiti, Burimi i ujit termomineral në Ballancë, Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në Binçë, Trungu i Qarrit (Quercus cerris) në Germovë, Pylli i Mllakes (Quercus sp.) në Sllatinë e Epërme, Kompleksi i Trungjeve të Dushkut (Quercus sp.) në Sllatinë e Poshtme si dhe Guri i Blinave në Gjylekarë.më shumë