BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Ftesë për tender

Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit kërkon një administrator lokal të projektit në Prishtinë, Kosovë, me përvojë në projekte ndërkombëtare mjedisore, njohuri për Kosovën, njohuri kompjuterike dhe për të kryer kryesisht detyra administrative në kuadër të projektit “Ndërtimi i Kapaciteteve Mjedisore në Përdorimin e të Dhënave në Kosovë 2021- 2023”.më shumë

Raporti i Auditimit të Performancës mbi procesin e licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve

Institucionet nuk janë angazhuar mjaftueshëm për mbrojtjen e mjedisit nga aktivitetet minerare. Keshtu thot Raporti i Auditimit të Performancës i Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) mbi procesin e licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtjen e mjedisit nga kjo veprimtari. Gjetjet e këtij raporti, kanë treguar se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur mjedisin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar duke mundësuar që këta operatorë të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në terren. më shumë