BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Raport nga aktiviteti Cenzusi Ndërkombëtar i Shpendëve të Ujit

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit, gjatë fundjavës së kaluar (11-12.01.2020) Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës me ndihmën e vullnetarëve nga “Wildlife Albanian Photographers - WAPH", “Kosova Wildlife Care - KWC" si dhe ekspert e dashamir të natyrës kanë kryer për herë të dytë me radhë në Kosovë Censusin Ndërkombëtar të Shpendëve të Ujit.Ky aktivitet i realizuar në kuadër të IWC 2020 (International Waterbird Census) që organizohet në nivel botëror, që prej 54 vitesh, nga Wetlands International përfshiu pothuajse të gjitha vendet ku ka prezencë të baseneve ujore.më shumë

Sqarim i AMMK lidhur me rastin e projektit për ndërtimin e objekteve në zonën e Liqenit të Badovcit

Pas njoftimeve në media dhe në rrjetet sociale lidhur me mundësitë e ndërtimit të një kompleksi të objekteve në zonën e Liqenit të Badovcit, AMMK ka përcjellë me vëmendje të shtuar shqetësimin e qytetarëve shoqëris civile, OJQ-ve dhe grupeve tjera të interesit për këtë rast.Bazuar në informatat jo zyrtare që kanë qarkulluar lidhur me këtë projekt, AMMK njofton opinionin e gjerë se deri me tani nuk ka pranuar asnjë shkresë zyrtare apo kërkesë për verifikimin e vendndodhjes së lokacionit të supozuar dhe as që është kërkuar mendimi profesional i AMMK mbi ndikimet e mundshme të këtij projekti mbi ekosistemet përreth, zonat e mbrojtura të natyrës që shtrihen në këtë pjesë dhe në zonën e akumulacionit të Badovcit.më shumë