BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Me moton është koha për natyrën, AMMK shënoi Ditën Botërore të Mjedisit

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përmes Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë “Sharri”, dhe në bashkëpunim me organizatën WWF Adria zyra në Prishtinë, ka shënuar sot 5 Qershorin - Ditën Botërore të Mjedisit.Aktiviteti kryesor është zhvilluar në zonën turistike të Prevallës, në rrugën Prevallë-Brezovicë, ku është ndërmarrë aksion për pastrim të mbeturinave përgjatë rrugës dhe rrjedhës së lumit si dhe ecje në natyrë deri tek lokacioni Burimi i Madh apo i njohur ndryshe si Shtëpia e Vëzhguesve.më shumë

Monitorimi i kushteve hidrologjik në Kosovë për periudhën gjashtëmujore

Instituti Hidrometeorologjik i Kosoves, ne baze te monitorimit te kushteve të thatësisë/lagështisë në Republikën e Kosovës për periudhën gjashtëmujorë hidrologjike tetor 2019 - mars 2020 ka bere nje analize te gjendjen bazuar në Indeksin Standard të Reshjeve (SPI). Analiza e SPI tregon se për gjashte mujorin hidrologjik , Tetor 2019 - Mars 2020, kushtet e lagështisë/thatësisë ne Kosove janë afër gjendjes normale ne pjesën me te madhe te Kosovës (shih hartën ne vazhdim). Gjate kësaj periudhe Lokacionet ne Kosovën jugperëndimore kane treguar se vendi është afër gjendjes se thatësisë se ulet, ndërsa pjesa e Kosovës Lindore është afër gjendjes se normales, përjashtim bene një pjese e Kamenicës ne te cilën bazuar ne kalkulimin e SPI është paraqite gjendje e thatësisë.më shumë