BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Monitorimi i metaleve të rënda në ajër në Drenas dhe Mitrovicë

Në kuadër të projektit “Zhvillimi i kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së ajrit” të mbështetur nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtarë-JICA, ekspertët japonez në bashkëpunim me zyrtarët nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, kanë vendosur pajisje për matjen e koncentrimit të metaleve të rënda në ajër. Dy nga këto pajise janë vendosur në qytetin e Drenasit dhe dy të tjera në atë të Mitrovicës. Këto pajisje do të bëjnë matja kontinuale të koncentrimit të metaleve të rënda në ajër për dy muaj. Analizat e mostrave që do të dalin nga këto matje do të bëhen në Japoni. Më pastaj rezultatet e fituara do të krahasohen me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për koncentrimin e metaleve të rënda në ajër.më shumë

Shkëmbimi i përvojave në menaxhimin e resurseve natyrore, në mes Kosovës dhe Trentos

Dje në ambientet e Ambasadës Italiane në Prishtinë, Asociacioni “Trentino con i Balcani Onlus” në bashkëpunim më Agjencionin për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës organizuan takimin e parë koordinues për projektin IdroTK. Fokusi kryesor i projektit do të jetë zbatimi i hulumtimeve mbi resurset natyrore të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të zonës. Në kuadër të hulumtimeve që janë planifikuar në projekt janë studimet hidrologjike dhe ekologjike të zonës bazuar në përvojën e regjionit të Trentos në menaxhimin e resurseve ujore.më shumë