BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 20-23 01 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 22.01.2017 e cila ka arritur në vlerën 97.1µg/m3, ndersa ditve të tjera kemi pas keto vlera me 21.01.2017 vlera ka arritur 88.8µg/m3, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Kamerat kurthë regjistrojnë disa lloje të rralla të faunës në Parqet Kombëtare

Në kuadër të aktiviteteve të rregullta për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit në zonat e mbrojtura të natyrës, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës edhe gjatë vitit 2016 ka vazhduar së realizuari aktivitetin e vendosjes së kamerave kurth në zonat e mbrojtura të natyrës edhe atë në të dy Parqet Kombëtare, “Sharri” dhe “Bjeshkët e Nemuna”.Rezultat e grumbulluara nga kamerat kurthë kanë dhënë informacion shumë të vlefshëm për praninë e disa llojeve të rralla dhe të rrezikuara të faunës në lokalitetet e monitoruara sikurse janë Ariu i murrmë (Ursus arctos), Dreri (Cervus elaphus), Macja e egër (Felis sylvestris), Kunadhja (Martes martes), etj. më shumë