BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Palët e interesit diskutojnë për adresimin e sfidave dhe çështjeve të planifikimit dhe mbrojtjes së resurseve natyrore në PK “Sharri”

Si pjesë e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të Programin Mjedisor për Kosovën, sot në Hotel Sharri në Prizren është mbajtur punëtoria “Gjendjen ekzistuese në dy pilot zonat e përzgjedhura dhe praktikat e mira për planifikimin hapësinor në nivel lokal”. Punëtoria është mbajtur në kuadër të Komponentes së tretë KEP: Forcimi i Menaxhimit të Zonave Ndërkufitare Natyrore, e cila ka si synim të mbështesë Drejtoritë e Parqeve Kombëtare për të ndërtuar një strukturë të përshtatshme për menaxhimin e parqeve dhe për të forcuar kapacitetet teknike dhe profesionale për promovimin e një zhvillimi të qëndrueshëm. më shumë

Fillon hartimi i planeve rregulluese për PK “Sharri”

Në kuadër të aktiviteteve për fillimin e hartimit të Planeve Rregulluese për zonat e veçanta në PK Sharri, drejtori i PK “Sharri”, Bajram Kafexholli, z.Daniel Bogner ekspert i projektit KEP dhe z. Tush Markaj ekspert vendor i projektit, kanë takuar Kryetarin e Komunës së Dragashit z.Shaban Shabani, Drejtorin për Urbanizëm Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit z.Bean Hadžihasan dhe Drejtorin e Arsimit z.Vloran Cenaj, me të cilët kanë diskutuan rreth mundësive të bashkëpunimit për hartimin e këtyre planeve, një nga të cilat shtrihen në territorin e komunës së Dragashit. më shumë