BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 15-16 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 15.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 67.9µg/m3, e cila është mbi normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Konstatohet sërish prania e Rrëqebullit ballkanik në Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin e zonave të mbrojtura dhe inventarizimin e biodiversitetit, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vazhduar së realizuari aktivitetin e vendosjes së kamerave kurth në zonat e mbrojtura të natyrës edhe atë në të dy Parqet Kombëtare, “Sharri” dhe “Bjeshkët e Nemuna”. Zyrtarët e IKMN-së me datë 09.02.2017 ishin në vizitë terreni në Grykën e Deçanit, në kuadër të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” me ç`rast u bë marrja e kamerës kurth të vendosur kohë më parë në afërsi të Rezervatiti të Kozhnjerit, ku besohet se është zonë e mundshme e lëvizjes së një numri të madh të kafshëve të egra, me theks të veçantë e rrëqebullit (Lynx lynx) si dhe llojeve me të cilat ushqehet ky lloj i rrallë.Pas kontrollimit të kamerave, përveç disa llojeve të zakonshme të fotografuara edhe më pari si: Lepuri (Lepus europaeus), Derri i egër (Sus scrofa), Dreri (Cervus elaphus) etj. pas një periudhe bukur të gjatë të përcjelljes së gjendjes së faunës përmes kësaj metode, për herë të parë u konstatua se ishte fotografuar lloji i rrallë dhe shumë i rrezikuar i Rrëqebullit ballkanik (Lynx lynx ssp. balcanicus).më shumë