BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Shqyrtimi Publik i Draft Dokumentit të Planit Rregullues për Prevallë në Parkun Kombëtar “Sharri”

Duke u bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinore, dokumenti Plani Rregullativ për Prevallë është në fazën e diskutimit publik. Në kuadër të këtij procesi, MMPH pret angazhimin e të gjithë të interesuarve, në mënyrë të veçantë të ekspertëve, shoqatave të ndryshme, përfaqësuesve të komunave pjesëmarrëse dhe qytetarëve, që me komente dhe rekomandime të ndihmojnë në plotësimin e dokumentit final.Periudha e diskutimit publik për dokumentin e Planit Rregullues të Hollësishëm për Prevallë do të jete nga 19.03.2019 – 05.04.2019.më shumë

Lansohet projekti i bashkëpunimit në mes të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) dhe Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Suedisë (SEPA)

Ky projekt ka për qëllim mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, përkatësisht Agjenicë së Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës (AMMK) dhe Autoritetit Rregullativ të Pellgjeve Lumore (ARPL), dhe njësive tjera të MMPH në ndërtimin dhe menaxhimin e informacioneve që kanë të bëjnë me ujërat dhe mjedisin si dhe përgatitjen e Kosovës për të negociuar marrëveshjet me Bashkimin Evropian. Përmes këtij projekti do të ketë mundësi direkte të bashkëpunimit në mes AMMK-së dhe ARPL-së me Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Suedisë- (SEPA) dhe Agjencinë për Menaxhimin e Ujërave të Suedisë -SWAM.më shumë