BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Njoftim: Pezullohen vizitat në Shpellën e Gadimes deri me datën 18.04.2021

Duke u mbështetur në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës me Nr. 01/05, të datës 05.04.2021, për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, dhe Vendimit të AMMK-së me Nr. 25/AMMK/2021, të datës 06.04.2021, për punën e stafit të AMMK-së konform vendimit të qeverisë, njoftohen vizitorët e Monumentit me Rëndësi të Veçantë “Shpella e Gadimes”, se pezullohen vizitat gjatë periudhës 07.04.2021 deri më 18.04.2021.më shumë

Ftesë për tender

Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit kërkon një administrator lokal të projektit në Prishtinë, Kosovë, me përvojë në projekte ndërkombëtare mjedisore, njohuri për Kosovën, njohuri kompjuterike dhe për të kryer kryesisht detyra administrative në kuadër të projektit “Ndërtimi i Kapaciteteve Mjedisore në Përdorimin e të Dhënave në Kosovë 2021- 2023”.më shumë