Hidrologjia

Veprimtaria Hidrologjike

 

Lumejt në Kosovë janë burim i rëndësishëm natyrorë ngase bëjn sigurimin e ujit për përdoruesit shtëpiak dhe industrial, për ujitje etj. Kosova ka një rrjet hidrografik kryesisht autokton, egziston gati përputhshmëri e plotë në mesë ujëmbledhësit hidrografik dhe kufijve politoko-administrativ të Kosovës.

 

Veprimtaria Hidreometeorologjike ne Kosovë ka filluar ne vitin 1922 kur në kufirin shqiptaro-shqiptar ne Vermicë (Drini i bardhë), është vendos një latë (hidrometer) për leximin manuel të nivelit të ujit dhe më von limnigrafi në të cilin janë vetëregjistruar nivelet. Po në ate pikë monitotuese datojnë edhe matjet e para hidrometrike, 1923 fillon matja e nivelit të ujit në lumin Kriva Reka, në Domarovc.

 

Dinamika e vendosjës së stacioneve hidrometrike, fillimisht më nivelomatës  (lata) e me von edhe me limnigraf, ka filluar gjatë vitetve 50-60 të shekullit XX.

 

 

Buletini Hidro-Klimatologjik Nr.2. (Prill-Qershor 2016)

 

 

Lexo më shumë për veprimtarinë hidrologjike

 

 

Buletini Hidro-Klimatologjik Nr.1 (Janar-Mars 2016)

 

 

Gjendja dhe prognoza hidrologjike 06.01.2016

 

 

Gjendja hidrologjike dhe prognoza 10.02.2015

 

 

Projektet e Hidrologjise 2014-2015

 

 

Të dhënat hidrologjike 2010-2012 Raport nga zbatimi i projektit "Ndryshimet Klimatike dhe Adaptimi ne Ballkanin Perendimore"