BALLINA BreadCrumbTrailer Kontakti

Kontakti

Adresa:

 

Rruga Luan Haradinaj, Ndërtesa e Re e Qeverisë së Kosovës (ish Pallati i Mediave Rlindja), Kati XV/04, 10000 Prishtinë, Republika e KosovësTel: 038 200 33 228 & 038 200 33 233

Email: [email protected]

 

 
Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së Kosovës-IKMN
Adresa: Rruga Luan Haredinaj, Ndërtesa e re e Qeverisë së Kosovës (ish Rilindja), 1403, Tel: 038 200 33 236

 

 

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës
Adresa: Rruga Prishtinë-Fushë Kosovës (afër Restaurant Pëllumbi)
Tel: 038 603 842

 

 

Drejtoria për Administrimin e PK Sharri
Adresa:  Rruga transit, Lagja Petrovë pa numër, përballë gjimnazit gjerman Lojola, Tel:029 631 376;  email: [email protected]

 

 

Drejtoria për Administrimin e PK Bjeshkët e Nemuna
Adresa:  Lagja Dardania- Rruga Ardian Krasniqi, nr. 44.Formularin e kërkesës për qasje në dokumente publike mundë ta shkarkoni KËTU

 

Kërkesa e plotësuar duhet të dorëzohet në akrivën e MEA dhe të adresohet për zyrtaren përgjegjëse për qasje në dokumente publike

 

 

Komentet dhe kerkesat tuaja mund ti adresoni edhe këtu: