BALLINA BreadCrumbTrailer AJRI

Raportet mujore, periodike dhe vjetore për cilësinë e ajrit në Kosovë


Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2017


Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2017

 
Raporti përmbledhës vjetor për cilësinë e ajrit (Janar-Dhjetor 2016)
 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Qershor 2016
 
 
 
 
 
 
Raporti mujor per cilesine e ajrit Maj 2016


Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2016
 
Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2016
 
Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2016
 
Raport permbledhes per gjendjen e ajrit 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, dhjetor 2015
 
Raport mujor për cilësinë e ajrit, nëntor 2015
 
Raport mujor për cilësinë e ajrit, tetor 2015
 
Raport mujor për cilësinë e ajrit, shtator 2015
 
 Raport për cilësinë e ajrit në Drenas, 2015

Raport për cilësinë e ajrit në Prishtinë, dhjetor 2015
 
Raport për gjendjen e ajrit në Kosovë 2013-2014

Raport mujor për cilësinë e ajrit, gusht 2015

Raport mujor për cilësine e ajrit, korrik 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, qershor 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, maj 2015
 
Raporti mujor për cilësinë e ajrit, prill 2015
 
Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, mars 2015 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, shkurt 2015
 
Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit,  janar 2015
 
Informacione për cilësinë e ajrit për muajin prill 2014
 
Informacione për cilësinë e ajrit për muajin mars 2014
 
Informacioni per cilesine e ajrit per muajin Shkurt 2014