BALLINA BreadCrumbTrailer AJRI

Raportet mujore, periodike dhe vjetore për cilësinë e ajrit në Kosovë


Raporti përmbledhës vjetor për cilësinë e ajrit (Janar-Dhjetor 2016)

 


Raporti mujor per cilesine e ajrit Qershor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Korrik 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Gusht 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shtator 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Tetor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit  Nentor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Dhjetor 2016Raporti mujor per cilesine e ajrit Maj 2016


Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2016


Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2016

 

Raport permbledhes per gjendjen e ajrit 2015


Raport mujor për cilësinë e ajrit, dhjetor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, nëntor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, tetor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, shtator 2015

 

 Raport për cilësinë e ajrit në Drenas, 2015


Raport për cilësinë e ajrit në Prishtinë, dhjetor 2015

 

Raport për gjendjen e ajrit në Kosovë 2013-2014


Raport mujor për cilësinë e ajrit, gusht 2015


Raport mujor për cilësine e ajrit, korrik 2015


Raport mujor për cilësinë e ajrit, qershor 2015


Raport mujor për cilësinë e ajrit, maj 2015

 

Raporti mujor për cilësinë e ajrit, prill 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, mars 2015 


Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, shkurt 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit,  janar 2015

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin prill 2014

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin mars 2014

 

Informacioni per cilesine e ajrit per muajin Shkurt 2014