BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Shqyrtimi Publik i Draft Dokumentit të Planit Rregullues për Prevallë në Parkun Kombëtar “Sharri”

Duke u bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinore, dokumenti Plani Rregullativ për Prevallë është në fazën e diskutimit publik. Në kuadër të këtij procesi, MMPH pret angazhimin e të gjithë të interesuarve, në mënyrë të veçantë të ekspertëve, shoqatave të ndryshme, përfaqësuesve të komunave pjesëmarrëse dhe qytetarëve, që me komente dhe rekomandime të ndihmojnë në plotësimin e dokumentit final.Periudha e diskutimit publik për dokumentin e Planit Rregullues të Hollësishëm për Prevallë do të jete nga 19.03.2019 – 05.04.2019.më shumë

Lansohet projekti i bashkëpunimit në mes të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) dhe Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Suedisë (SEPA)

Ky projekt ka për qëllim mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, përkatësisht Agjenicë së Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës (AMMK) dhe Autoritetit Rregullativ të Pellgjeve Lumore (ARPL), dhe njësive tjera të MMPH në ndërtimin dhe menaxhimin e informacioneve që kanë të bëjnë me ujërat dhe mjedisin si dhe përgatitjen e Kosovës për të negociuar marrëveshjet me Bashkimin Evropian. Përmes këtij projekti do të ketë mundësi direkte të bashkëpunimit në mes AMMK-së dhe ARPL-së me Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Suedisë- (SEPA) dhe Agjencinë për Menaxhimin e Ujërave të Suedisë -SWAM.më shumë

Të dhënat gjeo-hapësinore bazë kryesore për hartimin e politikave të qëndrueshme zhvillimore dhe vendimmarrje efikase

Në organizimin e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të Programit Mjedisor për Kosovën-KEP 2016, komponenti “Forcimi i kapaciteteve të AMMK-së, për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim Mjedisor”, është mbajtur punëtoria “Të dhënat gjeo-hapësinore dhe roli i tyre në hartimin e politikave zhvillimore dhe vendimmarrjes-Gjendja aktuale, sfidat dhe prioritetet për të ardhmen”. Qëllimi i punëtorisë ishte të prezantohen përvojat nacionale në gjenerimin e të dhënave gjeo-hapësinore dhe diskutimi i mundësive për përdorimin më efikas të këtyre të dhënave në hartimin e politikave dhe planeve. më shumë

Vazhdon vendosja e platformave me fole të lejlekëve

Me kërkesë të Institutit për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me Kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS) dje me date 28.02.2019 u bë vendosja e platformave me fole të lejlekëve në dy shtylla elektrike në Komunën e Kaçanikut.Këtij aksioni të përbashkët i filluar ne muajin Gusht 2018 i kishte paraprirë zhvendosja e disa foleve të lejlekëve nga ana e punonjësve të KEDSit me arsyetimin se paraqesin rrezik për funksionimin normal të linjave të tensionit të larte.më shumë

Kryeshefat e Agjencive të Mjedisit të Evropës takohen në Oslo, Kosova përfaqësohet nga kryeshefi i AMMK

Kryeshefi ekzekutiv i AMMK-së, Dr.Sc.Ilir Morina po merr pjesë në konferencën e 32-të plenare të Rrjetit EPA që po mbahet në Oslo të Norvegjisë. Qëllimi i këtij takimi është shkëmbimi i përvojave për çështjet mjedisore me interes për Evropën si dhe vazhdimi i diskutimeve të rëndësishme mjedisore nga agjenda dhe aktivitetet e Komisionit Evropian dhe Agjencisë së Mjedisit të Evropës (EEA), ku në mesin e referuesve në sesionin hapës ishin edhe Daniel Calleja Crespo nga Departamenti i Mjedisit i KE dhe Hans Bruyninckx nga EEA. më shumë

previous

1-5 Nga 381

next