BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Monitorimi i metaleve të rënda në ajër në Drenas dhe Mitrovicë

Në kuadër të projektit “Zhvillimi i kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së ajrit” të mbështetur nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtarë-JICA, ekspertët japonez në bashkëpunim me zyrtarët nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, kanë vendosur pajisje për matjen e koncentrimit të metaleve të rënda në ajër. Dy nga këto pajise janë vendosur në qytetin e Drenasit dhe dy të tjera në atë të Mitrovicës. Këto pajisje do të bëjnë matja kontinuale të koncentrimit të metaleve të rënda në ajër për dy muaj. Analizat e mostrave që do të dalin nga këto matje do të bëhen në Japoni. Më pastaj rezultatet e fituara do të krahasohen me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për koncentrimin e metaleve të rënda në ajër.më shumë

Shkëmbimi i përvojave në menaxhimin e resurseve natyrore, në mes Kosovës dhe Trentos

Dje në ambientet e Ambasadës Italiane në Prishtinë, Asociacioni “Trentino con i Balcani Onlus” në bashkëpunim më Agjencionin për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës organizuan takimin e parë koordinues për projektin IdroTK. Fokusi kryesor i projektit do të jetë zbatimi i hulumtimeve mbi resurset natyrore të Parkut Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të zonës. Në kuadër të hulumtimeve që janë planifikuar në projekt janë studimet hidrologjike dhe ekologjike të zonës bazuar në përvojën e regjionit të Trentos në menaxhimin e resurseve ujore.më shumë

Implementimi Regjional i Marrëveshjes së Parisit!

Përfaqësues nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë dhe Agjencia e Pyjeve të Kosovës, po marrin pjesë në punëtorinë sektoriale me shumë përfitues e fokusuar në temën emisionet prioritare të kategorive të gazrave, që po mbahet në Shkup të Maqedonisë, në kuadër të projektit Implementimi Regjional i Marrëveshjes së Parisit.më shumë

AMMK shënon 5 Qershorin- Ditën Botërore te Mjedisit

Me rastin e 5 Qershorit- Ditës Botërore te Mjedisit, AMMK organizoj aksion pastrimi ne zonën turistike ne Brezovice te DAPK "Sharri". Aksionit iu bashkuan edhe nxënësit e Shkollws sw Mesme tw Ulwt "Osman Mani" nga fshati Firaje i Komunës se Shtërpcës. Se bashku me stafin e AMMK dhe kryeshefin Ilir Morina, nw kwtw aktivitet ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri i MMPH z.Aleksandar Spasic.më shumë

DAPK “Sharri”, pjesë e Këshillimit të Përbashkët Ndërkufitar për Rajonin Sharr-Korab-Koritnik

Në Tetovë të Maqedonisë është mbajtur takimi përmbyllës i projektit të Fondit të Hapur Rajonal për Evropën Juglindore - Biodiversitet OBF-BD, për formimin e Organit Këshillëdhënës Ndërkufitarëve të Përbashkët për Rajonin Sharr-Korab-Koritnik. Në takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë “Sharri”, si pjesë e projektit. Ky projekt është financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ). më shumë

previous

1-5 Nga 352

next