BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 15-16 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 15.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 67.9µg/m3, e cila është mbi normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Konstatohet sërish prania e Rrëqebullit ballkanik në Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin e zonave të mbrojtura dhe inventarizimin e biodiversitetit, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka vazhduar së realizuari aktivitetin e vendosjes së kamerave kurth në zonat e mbrojtura të natyrës edhe atë në të dy Parqet Kombëtare, “Sharri” dhe “Bjeshkët e Nemuna”. Zyrtarët e IKMN-së me datë 09.02.2017 ishin në vizitë terreni në Grykën e Deçanit, në kuadër të Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” me ç`rast u bë marrja e kamerës kurth të vendosur kohë më parë në afërsi të Rezervatiti të Kozhnjerit, ku besohet se është zonë e mundshme e lëvizjes së një numri të madh të kafshëve të egra, me theks të veçantë e rrëqebullit (Lynx lynx) si dhe llojeve me të cilat ushqehet ky lloj i rrallë.Pas kontrollimit të kamerave, përveç disa llojeve të zakonshme të fotografuara edhe më pari si: Lepuri (Lepus europaeus), Derri i egër (Sus scrofa), Dreri (Cervus elaphus) etj. pas një periudhe bukur të gjatë të përcjelljes së gjendjes së faunës përmes kësaj metode, për herë të parë u konstatua se ishte fotografuar lloji i rrallë dhe shumë i rrezikuar i Rrëqebullit ballkanik (Lynx lynx ssp. balcanicus).më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 14-15 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 14.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 38.1µg/m3, e cila është mbrenda normave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdimmë shumë

Raporti për cilësinë e ajrit 13 dhe 14 Shkurt 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejtur se gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqitur tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 13.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 33.3 µg/m3, dhe e cila është brenda normave të lejuara.më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 10-13 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 12.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 35.3µg/m3, e cila është mbrenda normave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdimmë shumë

previous

1-5 Nga 299

next