BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Palët e interesit diskutojnë për adresimin e sfidave dhe çështjeve të planifikimit dhe mbrojtjes së resurseve natyrore në PK “Sharri”

Si pjesë e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të Programin Mjedisor për Kosovën, sot në Hotel Sharri në Prizren është mbajtur punëtoria “Gjendjen ekzistuese në dy pilot zonat e përzgjedhura dhe praktikat e mira për planifikimin hapësinor në nivel lokal”. Punëtoria është mbajtur në kuadër të Komponentes së tretë KEP: Forcimi i Menaxhimit të Zonave Ndërkufitare Natyrore, e cila ka si synim të mbështesë Drejtoritë e Parqeve Kombëtare për të ndërtuar një strukturë të përshtatshme për menaxhimin e parqeve dhe për të forcuar kapacitetet teknike dhe profesionale për promovimin e një zhvillimi të qëndrueshëm. më shumë

Fillon hartimi i planeve rregulluese për PK “Sharri”

Në kuadër të aktiviteteve për fillimin e hartimit të Planeve Rregulluese për zonat e veçanta në PK Sharri, drejtori i PK “Sharri”, Bajram Kafexholli, z.Daniel Bogner ekspert i projektit KEP dhe z. Tush Markaj ekspert vendor i projektit, kanë takuar Kryetarin e Komunës së Dragashit z.Shaban Shabani, Drejtorin për Urbanizëm Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit z.Bean Hadžihasan dhe Drejtorin e Arsimit z.Vloran Cenaj, me të cilët kanë diskutuan rreth mundësive të bashkëpunimit për hartimin e këtyre planeve, një nga të cilat shtrihen në territorin e komunës së Dragashit. më shumë

Nisin aktivitetet për hartimin e Planit Menaxhues për PK “Bjeshkët e Nemuna”

Drejtori i DAPK “Bjeshkët e Nemuna”, Fatmir Morina së bashku me përfaqësuesin e projektit KEP – Programi Mjedisor për Kosovën, z. Jorge Maluenda, kanë takuar përfaqësuesit e Komunës së Deçanit, ku janë pritur nga Kryetari i Komunës së Deçanit z.Bashkim Ramosaj, Drejtori i Urbanizmit z.Ramë Melaj, Drejtoresha për Buxhet dhe Financa znj.Syzana Mustafaj, dhe Drejtoresha e Zhvillimit Ekonomik znj.Fitore Shala. Në takim është biseduar lidhur me bashkëpunimin për Hartimin e Planit Menaxhues për Parkun Kombëtarë “Bjeshkët e Nemuna”. më shumë

Kryeshefi i AMMK po përfaqëson Kosovën në takimin e 30 të rrjetit EPA

Kryeshefi Ekzekutiv i AMMK-së, Ilir Morina është duke marrë pjesë në Konferencën e 30-të Plenare të Rrjetit EPA, të Drejtorëve të Agjencive të Evropës. Kjo Konferencë po mbahet në Dublin të Irlandës. Qëllimi i këtij takimi është vazhdimi i diskutimeve të rëndësishme për vendet Evropiane, duke i përfshi edhe ato të Ballkanit. Temat kryesore të cilat po adresohen në këtë Konferencë janë: si të komunikohet më mirë shkenca tek njerëzit dhe shkenca qytetare, si mekanizëm për të ndërgjegjësuar njerëzit për sjelljen e tyre ndaj mjedisit. më shumë

Rrëqebulli i Ballkanit tanimë edhe zyrtarisht është renditur në Shtojcën II të Konventës së Bernës!

Me propozimin e realizuar nga Shqipëria, listimi i tij u votua unanimisht nga palët nënshkruese gjatë takimit të 37-të të Komitetit të Përhershëm të Konventës, mbajtur në Strasburg, Francë, nga 5-8 dhjetor 2017.Pas atij takimi, ishte e nevojshme një periudhë prej tre muajsh për paraqitjen eventuale të ndonjë kundërshtim nga palët në mënyrë që lista të ishte zyrtare. Tani, tre muaj më vonë, pasi nuk pati asnjë kundërshtim nga palët rrëqebulli i Ballkanit zyrtarisht e ka arritur këtë status.Prania e këtij lloji të rrezikuar në Kosovë, gjegjësisht në Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” është konfirmuar si nga OJQ ERA ashtu edhe nga Instituti për Mbrojtjen e Natyrës qysh në vitin 2015.më shumë

previous

1-5 Nga 344

next