BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Edhe 10 monumente të natyrës i shtohen listës së vlerave të trashëgimisë natyrore të Kosovës

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës gjatë vitit 2018 ka realizuar studimin e vlerave natyrore në territorin e komunës së Gjakovës. Gjatë punës në terren, ekipet e Institutit në bashkëpunim me zyrtaret për mjedise të Komunës së Gjakovës kanë evidentuar për mbrojtje 10 vlera të natyrës. Lista e monumenteve të natyrës së bashku me studimet e përgatitura i janë dorëzuar për miratim Kuvendit komunal të Gjakovës, i cili ka marr vendim për aprovimin dhe mbrojtjen e tyre duke i bashkangjitur listës së vlerave të natyrës së Kosovës edhe dhjetë objekte te reja dhe duke e zgjeruar listën e zonave të mbrojtura të Kosovës në 198 zonat te mbrojtura të kategorive të ndryshme.më shumë

Vendosen platforma me fole të lejlekëve

Me kërkesë të Institutit për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me Kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS) u bë vendosja e platformave me fole të lejlekëve në disa shtylla elektrike në disa lokalitete në Komunën e Kaçanikut.Këtij aksioni të përbashkët i kishte paraprirë largimi i dhunshëm i foleve të lejlekëve kohë më pare nga ana e punonjësve të KEDSit me arsyetimin se paraqesin rrezik për funksionimin normal të linjave të tensionit të larte.më shumë

Komuna e Obiliqit merr nën mbrojtje ligjore 4 monumente të reja të natyrës

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës gjatë vitit 2018 ka realizuar studimin e vlerave natyrore në territorin e komunës së Obiliqit. Gjatë punës në terren, ekipet e Institutit në bashkëpunim me zyrtaret për mjedise të Komunës së Obiliqit kanë evidentuar për mbrojtje vlerat e natyrës: Trungjet e dushkut në Sibofc, Trungun e blirit në Sibofc, Burimin e ujit mineral në Grabovc të Epërm dheTrungun e manit në Mazgit të cilat së bashku me studimet e përgatitura i janë dorëzuar për miratim Kuvendit komunal të Obiliqit.më shumë

Kosova në asamblenë vjetore të GEF

Kryeshefi i AMMK-së, z. Ilir Morina, në cilësinë e Pikës Kombëtare Operacionale, së bashku me Ministren e MMPH, Albena Reshitaj, kanë marrë pjesë në Asamblenë Vjetore të GEF (Global Environmental Fascility) të mbajtur në Vietnam. Delegacioni nga Kosova ishte në mesin 183 shteteve botërore, pjesëmarrëse në këtë asamble. Me këtë rast ministrja Reshitaj, prezantoj para pjesëmarrëse gjendjen e mjedisit në Kosovë , nevojat dhe sfidat, si dhe kërkojë që Kosova të këtë qasje në programin e GEF “STAR 7”, me buxhet prej 4.6 miliardë dollarë për tri vitet e ardhshme.më shumë

Monitorimi i metaleve të rënda në ajër në Drenas dhe Mitrovicë

Në kuadër të projektit “Zhvillimi i kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së ajrit” të mbështetur nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtarë-JICA, ekspertët japonez në bashkëpunim me zyrtarët nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, kanë vendosur pajisje për matjen e koncentrimit të metaleve të rënda në ajër. Dy nga këto pajise janë vendosur në qytetin e Drenasit dhe dy të tjera në atë të Mitrovicës. Këto pajisje do të bëjnë matja kontinuale të koncentrimit të metaleve të rënda në ajër për dy muaj. Analizat e mostrave që do të dalin nga këto matje do të bëhen në Japoni. Më pastaj rezultatet e fituara do të krahasohen me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për koncentrimin e metaleve të rënda në ajër.më shumë

previous

1-5 Nga 356

next