BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Implementimi Regjional i Marrëveshjes së Parisit!

Përfaqësues nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë dhe Agjencia e Pyjeve të Kosovës, po marrin pjesë në punëtorinë sektoriale me shumë përfitues e fokusuar në temën emisionet prioritare të kategorive të gazrave, që po mbahet në Shkup të Maqedonisë, në kuadër të projektit Implementimi Regjional i Marrëveshjes së Parisit.më shumë

AMMK shënon 5 Qershorin- Ditën Botërore te Mjedisit

Me rastin e 5 Qershorit- Ditës Botërore te Mjedisit, AMMK organizoj aksion pastrimi ne zonën turistike ne Brezovice te DAPK "Sharri". Aksionit iu bashkuan edhe nxënësit e Shkollws sw Mesme tw Ulwt "Osman Mani" nga fshati Firaje i Komunës se Shtërpcës. Se bashku me stafin e AMMK dhe kryeshefin Ilir Morina, nw kwtw aktivitet ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri i MMPH z.Aleksandar Spasic.më shumë

DAPK “Sharri”, pjesë e Këshillimit të Përbashkët Ndërkufitar për Rajonin Sharr-Korab-Koritnik

Në Tetovë të Maqedonisë është mbajtur takimi përmbyllës i projektit të Fondit të Hapur Rajonal për Evropën Juglindore - Biodiversitet OBF-BD, për formimin e Organit Këshillëdhënës Ndërkufitarëve të Përbashkët për Rajonin Sharr-Korab-Koritnik. Në takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë “Sharri”, si pjesë e projektit. Ky projekt është financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ). më shumë

Identifikohen vlerat natyrore në Komunën e Deçanit

Në kuadër të realizimit të planit të punës për vitin 2018, Institutit i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me komunën e Deçanit kanë filluar procesin e evidentimit të vlerave natyrore në territorin e komunës së Deçanit. Me këtë raste gjatë vizitave në terren do të evidentohen vlerat e natyrës me karakter: gjeologjik, gjeomorfologjik, speleologjik, hidrologjik, botanik etj., të cilat më pas në bazë të vlerave të veçanta me të cilat disponojnë do ti propozohen për mbrojtje Kuvendit Komunal të Deçanit- Lista preliminare e monumenteve të natyrës.më shumë

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përfiton nga përvojat suedeze në sektorin e mjedisit

Në mbështetje nga Agjencioni Ndërkombëtarë Suedez për Zhvillim (SIDA), në kuadër të Programit Mjedisor për Kosovën, një delegacion i AMMK ka realizuar vizitë studimore në Suedi, për të marrë përvojat për sektorin e mjedisit nga ky vend. Në kuadër të vizitës janë realizuar takime me institucione suedeze të nivelit qendrore, rajonale dhe lokal për tu njoftuar lidhur me organizimin institucionale, kornizën ligjore dhe programore si dhe për procesin e monitorimit, raportimit dhe informimit të publikut për mjedisin.Agjencia e Mjedisit e Suedisë, Institutin Suedez i Mjedisit, Shërbimi Gjeologjik Suedez, Administrata Regjionale e Stokholmit dhe Komunave Nacka dhe Horby, kanë qenë institucionet ku janë realizuar vizita dhe janë marrë përvojat.më shumë

previous

6-10 Nga 355

next