BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Të dhënat gjeo-hapësinore bazë kryesore për hartimin e politikave të qëndrueshme zhvillimore dhe vendimmarrje efikase

Në organizimin e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të Programit Mjedisor për Kosovën-KEP 2016, komponenti “Forcimi i kapaciteteve të AMMK-së, për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim Mjedisor”, është mbajtur punëtoria “Të dhënat gjeo-hapësinore dhe roli i tyre në hartimin e politikave zhvillimore dhe vendimmarrjes-Gjendja aktuale, sfidat dhe prioritetet për të ardhmen”. Qëllimi i punëtorisë ishte të prezantohen përvojat nacionale në gjenerimin e të dhënave gjeo-hapësinore dhe diskutimi i mundësive për përdorimin më efikas të këtyre të dhënave në hartimin e politikave dhe planeve. më shumë

Vazhdon vendosja e platformave me fole të lejlekëve

Me kërkesë të Institutit për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me Kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS) dje me date 28.02.2019 u bë vendosja e platformave me fole të lejlekëve në dy shtylla elektrike në Komunën e Kaçanikut.Këtij aksioni të përbashkët i filluar ne muajin Gusht 2018 i kishte paraprirë zhvendosja e disa foleve të lejlekëve nga ana e punonjësve të KEDSit me arsyetimin se paraqesin rrezik për funksionimin normal të linjave të tensionit të larte.më shumë

Kryeshefat e Agjencive të Mjedisit të Evropës takohen në Oslo, Kosova përfaqësohet nga kryeshefi i AMMK

Kryeshefi ekzekutiv i AMMK-së, Dr.Sc.Ilir Morina po merr pjesë në konferencën e 32-të plenare të Rrjetit EPA që po mbahet në Oslo të Norvegjisë. Qëllimi i këtij takimi është shkëmbimi i përvojave për çështjet mjedisore me interes për Evropën si dhe vazhdimi i diskutimeve të rëndësishme mjedisore nga agjenda dhe aktivitetet e Komisionit Evropian dhe Agjencisë së Mjedisit të Evropës (EEA), ku në mesin e referuesve në sesionin hapës ishin edhe Daniel Calleja Crespo nga Departamenti i Mjedisit i KE dhe Hans Bruyninckx nga EEA. më shumë

AMMK nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Federatën e Futbollit të Kosovës

Presidenti i FFK Agim Ademi ka pritur sot kryeshefin ekzekutiv të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ilir Morina. Gjatë këtij takimi është nënshkruar edhe marrëveshja e bashkëpunimit, e cila parasheh promovimin e edukimit të të rinjve nëpërmjet futbollit për një mjedis të shëndetshëm për gjeneratat e ardhshme. Kjo marrëveshje parasheh që FFK-ja dhe sportistët të jenë ambasadorë të mjedisit, duke promovuar rëndësinë e mjedisit të shëndetshëm dhe të jenë pjesëmarrës në fushatat dhe aktivitetet e promovimit të AMMK-së.më shumë

AMMK dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit të Shqipërisë, diskutojnë për mundësi te reja bashkëpunimi

Një delegacion nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit të Shqipërisë e kryesuar nga drejtori ekzekutiv Edison Konomi ka qëndrua për vizitë në Kosovë. Delegacioni nga Shqipëria është pritur në takim nga kryeshefi i AMMK-së, Ilir Morina dhe nga stafi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Në takim janë diskutuar mundësitë e reja të funksion të fuqizimit të marrëdhënieve në kuadër të angazhimeve të përbashkëta. më shumë

previous

6-10 Nga 384

next