BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Mbahet trajnimi për monitorimin e faunës së egër

Sot në Bogë të Bjeshkëve të Nemuna ka filluar “Trajnimi i stafit të Parqeve Kombëtare për monitorimin e faunës së egër ”. Ky trajnim po organizohet në kuadër të komponentës së dytë të Programit KEP 2016, “Monitorimi i biodiversitetit përmes Librit të Kuq të Faunës”.Programi Mjedisor për Kosovën (KEP 2015) i propozuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), është mbështetje e ofruar nga SIDA dhe i menaxhuar nga Ambasada Suedeze në Kosovë.Pjesëmarrës të trajnimit janë kryesisht stafi i Parqeve Kombëtare “Sharri”dhe “Bjeshkët e Nemuna” dhe zyrtarë tjerë nga institucionet qëndrore që puna e tyre ndërlidhet me menaxhimin, monitorimin dhe kontrollin e zonave të mbrojtura apo edhe hartimin e politikave për sektorin e natyrës.më shumë

Kryeshefi i AMMK në takimin rajonal “Zonat e Mbrojtura dhe roli i tyre në zhvillimin ekonomik”

Kryeshefi i Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ilir Morina po merr pjesë në seminarin rajonal “Zonat e Mbrojtura dhe roli i tyre në zhvillimin ekonomik”, që po mbahet në Ulqin të Malit të Zi.Qëllimi i këtij seminari që është pjesë e nje projekti regjional të mbështetur nga Fondi për Ballkanin Perëndimorë është të rrisë bashkëpunimit ndërkufitarë të zonave të mbrojtura në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm.Në fjalën e tij në pjesën hyrëse të seminarit kryeshefi i AMMK ka folur për menaxhimin e zonave të mbrojtura të Kosovës, me theks të veçantë të Parqeve Kombëtare dhe për rolin e tyre në zhvillimin ekonomik.më shumë

Propozimi për shpalljen e Malit Pashtrik dhe Liqenit të Vërmices si Zonë e Mbrojtur, në diskutim publik

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përkatësisht Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ne kuadër te Planit te Punës për vitin 2018 ka përgatitur propozimin profesional për shpalljen e Malit Pashtrik dhe Liqenit te Vërmicës si Zonë e Mbrojtur në kategorinë Park i Natyrës. Bazuar në kërkesat ligjore sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) Nenit 20, tani dokumenti është në diskutim publik. më shumë

Qeveria e Kosovës ka miratuar Raportin Vjetor për Gjendjen e Mjedisit për vitin 2017

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka shqyrtuar dhe miratuar Raportin Vjetor për Gjendjen e Mjedisit për vitin 2017. “Qeveria e Republikës së Kosovës, pas shqyrtimit ka miratuar Raportin vjetor 2017, për gjendjen e mjedisit në Kosovës. Ky raport do të procedohet në Kuvendin e Kosovës, siç është e rregulluar me Ligjin për mbrojtjen e mjedisit. Raporti përmban të dhëna për ndryshimet në mjedis nga raporti i kaluar, ndikimet mjedisore në shëndetin publik, gjendjen e mjediseve të rrezikuara, zbatimin e strategjisë së mjedisit, masat për mbrojtje të mjedisit, zhvillimi i institucioneve mjedisore dhe financimi i sistemit për mbrojtje të mjedisit. Qëllimi kryesor i raportit është informimi për gjendjen në mjedis në Kosovë dhe të dhënat e këtij raporti mundësojnë hartimin e politikave adekuate mjedisore dhe zhvillimore në sektorët që kanë ndikim në mjedis, siç janë ekonomia, energjetika, transporti, bujqësia”, thuhet mes tjerash në komunikatën për media të zyrës së kryeministrit. më shumë

Prezantohet drafti i planit te detajuar për rregullimin e zonës Guri i Zi të PK “Sharri”.

07.09.2018- Në kuadër të aktiviteteve të planifikuara si pjesë e Komponentës së tretë të Programit Mjedisor për Kosovën, është mbajtur punëtoria “Prezantimi dhe diskutimi i draft planit te detajuar për zonën e Guri i zi (Zaplluxhe)” në Parkun Kombëtarë Sharri. Qëllimi i punëtorisë ishte njohja e të gjitha palëve të interesit me draftin e dokumentit të planit rreguellues për zonën Guri i zi dhe diskutimi i çështjeve që ndërlidhen me këtë dokument, me theks të veçantë në adresimin e sfidave që ndërlidhen me çështjeve të planifikimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Në punëtori kanë marrë pjesë përfaqësues nga grupe të ndryshme të interesit, përfshirë institucione relevante të nivelit qendror dhe lokal dhe organizatat e shoqërisë civile të cilët kanë diskutuar mbi të gjeturat kryesore të dokumentit dhe kanë dhënë propozimet për plotësimit e tij. më shumë

previous

6-10 Nga 367

next