BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Cilësia e ajrit në Prishtinë 07- 08 mars 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë tri ditëve te kaluara nuk janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Gjate këtyre ditëve vlera e e larte mesatare ditore është shënuar me 07.03.2017 dhe ka arritur në 22.0 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 µg/m3).më shumë

Cilësia e ajrit në Prishtinë 06- 07 mars 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë tri ditëve te kaluara nuk janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Gjate këtyre ditëve vlera e e larte mesatare ditore është shënuar me 06.03.2017 dhe ka arritur në 8.5 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 µg/m3).më shumë

Cilësia e ajrit në Prishtinë 03- 06 mars 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë dy ditëve nuk janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Gjate këtyre ditëve vlera mesatare ditore është shënuar me 03.03.2017 dhe ka arritur në 34 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit tënjeriut është 50 µg/m3).më shumë

Cilësia e ajrit në Prishtinë 02 dhe 03 mars 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë dy ditëve nuk janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Gjate këtyre ditëve vlera mesatare ditore është shënuar me 02.03.2017 dhe ka arritur në 23.1 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 µg/m3).më shumë

Cilësia e ajrit në Prishtinë 01 dhe 02 mars 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë dy ditëve nuk janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Gjate këtyre ditëve vlera mesatare ditore është shënuar me 01.03.2017 dhe ka arritur në 10.5 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 µg/m3).më shumë

previous

6-10 Nga 317

next