BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Mbulushmëria e tokave 2000-2018, të dhëna faktike për vendet anëtare të EEA

Agjencia e Mjedisit të Evropës, EEA ka publikuar sot fletët e fakteve të vendeve për mbulushmërinë e tokës 2000-2018 si një grup panelësh interaktivë që ofrojnë figura dhe harta me karakterizimin konciz të ndryshimeve të mbulesës së tokës në vendet anëtare të EEA 38 dhe vendet bashkëpunuese nga Ballkani Perëndimorë, ku është përfshirë edhe vlerësimi për Kosovën. Vlerësimi është bërë bazuar në modelin e EEA dhe është analizuar nga Shërbimi Copernicus ii Monitorimit të Tokës për të dhënat e mbulushmërisë së tokave Corine Land për 2000-2018.më shumë

Mbahet takimi i parë njoftues i projektit të bashkëpunimit në mes të AMMK dhe Agjencisë Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit

Është mbajtur sota takimi i parë informues i fillimit të projektit të bashkëpunimit në mes të AMMK dhe Agjencisë Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit. Takimi kishte për qëllim të informoje të gjitha palët përfituese të projektit për planin e implementimit të projektit, aktivitetet e planifikuara, metodologjinë e punës dhe aspekte tjera teknike dhe informative që ndërlidhen me projektin. më shumë

Kosova shënon progres në procesin e raportimit në EIONET

Në kuadër të vlerësimit të procesit të rrjedhës së të dhënave të Kosovës për vitin 2020, në kuadër të rrjetit Evropian për Monitorimit dhe Vëzhgim – EIONET, Kosova ka shwnuar progres të dukshëm dhe për herë të parë që nga fillimi i pjesëmarrjes së saj në këtë peroces arrin 80% të obligimeve për raportim.Në kuadër të vlerësimit për vitin 2020, ku janë përfshirë 5 fusha të raportimit, Kosova ka marrë pikët maksimale (4), për raportimin e të dhënave për cilësi të ajrit, për emisionet në ajër, për gazrat serë dhe për zonat e mbrojtura. më shumë

Përfaqësuesit e parqeve të Kosovës, diskutojnë për bashkërendimin e aktiviteteve në kuadër të rrjetit të Parqeve Dinarike

Përfaqësuesit e parqeve të mbrojtura të Kosovës, anëtare të rrjetit të zonave të mbrojtura të dinarideve, Bajram Kafexholli, drejtor i DAPK “Sharri”, Fatmir Morina, drejtor i DAPK “Bjeshkët e Nemuna”, dhe Isak Rakovica, drejtor NP “Hortikultura”, organ menaxhues i Parkut “Gërmia”, janë takuar për të diskutuar lidhur me bashkërendimin e aktiviteteve në kuadër të pjesëmarrjes në aktivitetet e projektit të Parqeve Dinarike. Njëherit më këtë rast ata kanë pranuar edhe certifikatet e anëtarësimit në këtë rrjet të zonave të mbrojtura.më shumë

Diskutohet procesi i raportimit vjetor në fushën e menaxhimit të mbeturinave nga komunat e Kosovës

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës (AKK), dhe me Programin Shërbime të Qëndrueshme Komunale (SMS) – GIZ, zhvilloi takimin e përbashkët të grupit punues të përbërë nga Drejtorët Komunal të Shërbimeve Publike dhe Zyrtarëve Komunal për Menaxhim të Mbeturinave (ZKMM), lidhur me bashkërendimin e procesit të raportimit në funksion të Grantit të Performancës Komunale- Mjedisi i Pastër.më shumë

previous

6-10 Nga 429

next