BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Rikonfirmohet gjendja e mirë e faunës në Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin e zonave të mbrojtura dhe inventarizimin e biodiversitetit, IKMN-ja në bashkëpunim me DAPK “Bjeshkët e Nemuna” nga vizita e fundit në zonën e Grykës së Junikut (Shtator 2017), në kuadër të PK. “Bjeshkët e Nemuna” dhe kontrollimit të kamerave kurth të vendosura kohë më parë në këtë pjesë të parkut kanë konstatuar prezencën e një numri të konsiderueshëm të llojeve të faunës së egër, e ndër to: Lepuri (Lepus europaeus), Derri i egër (Sus scrofa), Kaprolli (Capreolus capreolus), Ariu i murrmë (Ursus arctos), etj.më shumë

Cilësia e ajrit ne Prishtinë, gjatë tri ditëve të fundit

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejtur se gjatë ditëve të fundit janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10, në të dy lokacionet në oborrin e ndertese Rilindje dhe në oborrin e IHMK. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve ka pasur tejkalime në të dy stacionet në Prishtinë.më shumë

Kryeshefi i AMMK në Stokholm, përfaqëson Kosovën në takimin e 29 plenarë të Rrjetit EPA

Kryeshefi i Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ilir Morina ka marrë pjesë në takimin e 29-të të Rrjetit të Agjencive të Mjedisit të Evropës (Rrjeti EPA), të mbajtur në Stokholm të Suedisë. Në takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit e lartë të Agjencive Mjedisore dhe institucioneve tjera relevante nga shumica e vendeve të Evropës si dhe përfaqësues nga Agjencia e Mjedisit të Evropës dhe nga Drejtorati për Mjedisi i Komisionit Evropian.Në pjesën hyrëse të këtij takimi është folur për prirotetet e tanishme dhe të ardhshme mjedisore të Komisionit Evropian dhe të Agjencisë së Mjedisit të Evropës dhe angazhimet e tyre në nivelin global, ku kanë referuar Gilles Gantelet nga Drejtorati për Mjedisi i Komisionit Evropian, dhe Hans Bruyninckx, Drejtor Ekzekutiv i Agjencisë së Mjedisit të Evropës.më shumë

Apel për mbrojtje të pyjeve të Parqe Kombëtare nga zjarret

Temperaturat e larta që janë shënuar gjatë ditëve të fundit në vendin tonë, kanë shtuar dukshëm mundësinë e përhapjes së zjarreve nëpër pyje përfshirë edhe pyjet në Parqet Kombëtare.Me qëllim të parandalimit të paraqitjes së zjarreve dhe përhapjes së tyre, MMPH/AMMK përmes Drejtorisë për Administrimin e PK Sharri dhe Drejtorisë për Administrim e PK Bjeshkët e Nemuna, ka shtuar vigjilencën, gatishmërinë, kontrollin dhe monitorimin e territorit të Parqeve. Me këtë rast apelojmë tek të gjithë qytetarët e Kosovës dhe posaçërisht tek vizitorët, banorët e zonave të parqeve, shfrytëzuesit e pronave, dhe qytetarët tjerë që të kenë kujdes maksimal në parandalimin e paraqitjes së zjarreve dhe përhapjes së tyre në territorin e parqeve.më shumë

3 milion dollarë për projektin “Mbledhja e të dhënave mjedisore”

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ka marrë konfirmimin që Agjencia Federale Amerikane MCC –Millennium Challenge Corporation (Korporata për Sfidat e Mijëvjeçarit) në kuadër të programit “Threshold”, për Kosovën, ka përfshirë edhe sektorin e mbrojtjes së mjedisit. Më konkretisht në kuadër të komponetës “Qeverisja Transparente dhe Përgjegjëse”, është përfshirë projekti i propozuar nga MMPH për “Mbledhjen e të dhënave mjedisore” në vlerë prej 3 milion dollarë.më shumë

previous

6-10 Nga 333

next