BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 10-13 02 2017

13.02.2017-Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 12.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 35.3µg/m3, e cila është mbrenda normave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.

 

Për më shumë Raporti nga IHMK

Prapa