BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 15-16 02 2017

16.02.2017- Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10.

Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimalee mesatares ditore është shënuar me date 15.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 67.9µg/m3, e cila është mbi normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.

 

Për më shumë raporti i IHMK 

 

 

 

Prapa