BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Cilësia e ajrit në Prishtinë 08- 09 mars 2017

09.03.2017-Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituaranga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë tri ditëve te kaluara nuk janë regjistruar tejkalime  të  vlerave kufitare ditore me PM10.

 

Gjate këtyre ditëve vlera e e larte mesatare ditore është shënuar me 08.03.2017 dhe ka arritur në 15 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 µg/m3).

 

Përqendrimet e regjistruara për ndotësin PM2.5, kanë shënuar vlerat maksimale po të njëjtën ditë (08.03.2017) dhe kanë arritur vlerën mesatare ditore në 13 µg/m3

 

Për më shumë raporti nga IHMK

 
Prapa