BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 16-17 03 2017

17.03.2017- Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk  janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 16.03.2017 e cila ka arritur në vlerën 38.0µg/m3, e cila është nën normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.

 

Për më shumë raporti nga IHMK 

Prapa