BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Implementimi Regjional i Marrëveshjes së Parisit!

06.06.2018- Përfaqësues nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë dhe Agjencia e Pyjeve të Kosovës, po marrin pjesë në punëtorinë sektoriale me shumë përfitues e fokusuar në temën emisionet prioritare të kategorive të gazrave, që po mbahet në Shkup të Maqedonisë, në kuadër të projektit Implementimi Regjional i Marrëveshjes së Parisit.

 

 

Pjesëmarrës të takimit janë përfaqësuesit e institucioneve relevante nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimorë. Fokusi i takimit është legjislacioni i BE për kalkulimin e emisioneve për kategoritë egazrave serrë nga sektori i F-Gazrave dhe ai i shfrytëzimit të tokave, ndërrimit të shfrytëzimit të tokave dhe pyllatris (LULUCF).

 

Përvojat e tyre në këta takimpara pjesëmarrëse po i prezantojnë ekspertë nga Bullgaria, Kroacia, Franca,Spanja, Mbretëria e Bashkuar. 

 
Prapa