Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Sažetak izveštaja o kvalitetu vazduha u Prištini za period od novembra do decembra 2016 i Januar 2017

07.02.2017- Analiza dobijenih rezultata  iz automatskog praćenja kvaliteta vazduha koji je konstatiran da u  posmatranom periodu novembar - decembar 2016 i januar 2017 su pojavljene prekoračenja dnevne PM10 granične vrednosti. Dozvoljena dnevna granična vrednost za ljudsku zdravstvenu zaštitu je 50ug / m3. Dok je broj dana dozvoljenih za prekoračenja PM10je  35 dana.

 

Tokom ovih meseci registrovano je  46 dana (slučaja ) koji su prekoračili  dozvoljene vrednosti PM10. U mesecu  novembru  10 dana, 21 dana u decembru, a u januaru 15dana.

Maksimalna vrednost je registrovana  254.9µg/m3,  na 29/01/2017.

 

Procena PM 2.5 koncentracije čestica u skladu sa standardima kvaliteta vazduha se zasniva na godišnjoj  vrednosti koja  je 25mg / m3. Tokom 2016., godišnja prosečna vrednost dostigla je 27,81 g / m3, što je iznad dozvoljenih vrednosti.

 

Koncentracije drugihgasnih zagađivača kao  što su SO2, CO,NO2 i O3 nisu prešle granične vrednosti, ali u odnosu na ostale mjesece ugodini, tokom meseca novembra, decembra 2016, i januara 2017, došlo je dopovećanja proseka vrednosti.

 

Za više, pogledajte sažetak  izveštaja  o kvalitetu vazduha u periodu od novembra dodecembra 2016 Januar 2017

 
Natrag