BALLINA BreadCrumbTrailer AJRI BreadCrumbTrailer Raportet mujore për cilësinë e...

Raportet mujore


Raporti mujor per cilesi te ajrit prill 2021


Raporti mujor per cilesi te ajrit mars 2021

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit shkurt 2021

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit janar 2021

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit dhjetor 2020


Raporti mujor per cilesi te ajrit nentor 2020

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit tetor 2020


Raporti mujor per cilesi te ajrit shtator 2020


Raporti mujor per cilesi te ajrit gusht 2020


Raporti mujor per cilesi te ajrit korrik 2020


Raporti mujor per cilesi te ajrit qershor 2020