BALLINA BreadCrumbTrailer Aktivitete BreadCrumbTrailer Konferenca - Monitorimi dhe Raportimi Mjedisor -...

Konferenca - Monitorimi dhe Raportimi Mjedisor - Nevojat dhe Mundësitë

Monitorimi i integruar i gjendjes se mjedisit dhe raportimi real dhe me kohë për gjendjen e mjedisit është një mjet shumë  i rëndësishëm jo vetëm për informimin e publikut por edhe  për orientimin e politikave, strategjive dhe prioriteteve për të ardhmen e vendit në sektorin e mjedisit. 
 
Prezantimet e Konferences:
 

AKMM- Funksionimi

Raportimi Mjedisor

SIM / GIS