Naslovna

Naslovna

Odobrava se Izveštaj o stanju životne sredine za Kosovo 2020

Vlada Republike Kosovo je na svom 39. sastanku kao tačku dnevnog reda imala razmatranje i procesiranje u Skupštini Kosova godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu. Ovom prilikom, zajedno sa drugim odlukama, Vlada je odobrila Izveštaj o stanju životne sredine na Kosovu 2020 i prema zakonskim zahtevima ga je obradila za dalju raspravu i usvajanje u Skupštini Kosova. više

Stavlja se pod pravnu zaštitu nekoliko autohtonih rasa golubova Kosova

17.08.2021- U okviru aktivnosti zaštite prirode, na inicijativu Instituta za zaštitu prirode, ministar MŽSPPI-e, Liburn Aliu, putem posebnih odluka stavio je pod zaštitu nekoliko autohtonih rasa golubova Kosova. Uz odobrenje ovih odluka, autohtone vrste golubova: “Pellumbi i Pejes”, “Kryemusmi i Gjakoves”, ‘Gjylia e Prizrenit”, “Piklani i Pejes”, “Akrobatiku-Dyneku i Kosoves’ i “Kuti i Drenicës” dodane su u Registar zaštićenih prirodnih vrednosti koji se vodi u Institutu za zaštitu prirode Kosova. Glavna svrha donošenja ovih odluka je zaštita ovih vrsta zakonom i utvrđivanje uslova za održavanje. Takođe putem ovih odluka nastoji se da se ove vrste zaštite od genetskog mešanja sa stranim rasama i rizika od odnošenje ovih rasa u inostranstvo u svrhu ukrštanja sa drugim rasama. više