Naslovna

Naslovna

Loše stanje sanitarnih deponija komunalnog otpada

Direkcija za procenu uticaja na životnu sredinu Agencije za zaštitu životne sredine Kosova, u okviru plana rada za 2021. godinu, nadgledala je i procenjivala stanje sanitarnih deponija i stanica za prenošenje komunalnog otpada. Tokom perioda februar-jun 2021. godine, urađeno je nadgledanja i ocenivanja stanje sanitarne deponije komunalnog otpada za region Peći, opštinske sanitarne deponije otpada za region Prizrena i stanice za prenos komunalnog otpada u Đakovici. Direkcija za procenu uticaja na životnu sredinu Agencije za zaštitu životne sredine Kosova, u okviru plana rada za 2021. godinu, nadgledala je i procenjivala stanje sanitarnih deponija i stanica za prenošenje komunalnog otpada.više

Endemske vrste Stanište je dodata vrednost registra zaštićenih područja prirode na Kosovu

Kosovski institut za zaštitu prirode kao centralna institucija odgovorna za istraživanje i identifikaciju prirodnih vrednosti nedavno je izvršio identifikaciju prirodne vrednosti - staništa endemske vrste Forsithia europaea (boshtra) koja se nalazi na brdu Goleš, ovo područje uključuje teritoriju opštine Kosovo Polje, Drenas i Lipljan. Prema Zakonu o zaštiti prirode (br. 03 / L-233), izrada profesionalnog obrazloženja vrednosti prirode je odgovornost i dužnost Kosovskog instituta za zaštitu prirode. Nakon izrade profesionalnih obrazloženja od strane Radne grupe koju su činili predstavnici MŽSPPI, Univerziteta u Prištini i oni iz dotičnih opština, skupštine ove tri opštine u vrlo kratkom roku donele odluke o proglašenju svojih teritorija odvojeno kao spomenik prirode. više