Naslovna BreadCrumbTrailer Instituti i Kosoves per Mbrojtjen e Natyres BreadCrumbTrailer Dužnosti i odgovornosti

Dužnosti i odgovornosti

Dužnosti i odgovornosti Kosovskog instituta za zaštitu prirode su:


1.1. Sakupljanje i obrada sakupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode;
1.2. Izrada dugoročne baze podataka o vrstama biljaka, gliva i životinja, vrta naselja, ekosistema i pejzaža;
1.3. Praćenje stanja biološke i pejzaške raznovrsnosti i predlaže mere za njihovu zaštitu;
1.4. Priprema stručne osnove za zaštitu i očuvanje delova prirode, odnosno prirodnih vrednosti;
1.5. Izradu stručne osnove za potrebe utvrđivanja uslova za zaštitu prirode, upravljanje zaštićenin zonama i korišćenje prirodnih dobara;
1.6. Izradu statističkih analiza, jedinstvenost rezultata i izradu izveštaja o stanju i zaštiti prirode;
1.7. Učešće u sprovođenju međunarodnih akata na zaštiti prirode.