Naslovna BreadCrumbTrailer O Nama BreadCrumbTrailer Misija i Vizija

Misija i Vizija

Misija:


Kosovska agencija za zaštitu životne sredine (KAZŽS) je vladina institucija koja se angažuje da putem integrisanog praćenja životne sredine, efikasnog informacionog sistema životne sredine i stalnog izveštavanja o stanju životne sredine, da očuva kvalitet vazduha, vode, zemljišta i biodiverziteta, promoviše upotrebu obnovljivih izvora energije i održivo korišćenje prirodnih resursa u svrhi obezbeđenja zdrave životne sredine za sadašnje i buduće generacije u skladu sa napretkom ekonomskog i društvenog razvoja.

 


Vizija:

 

Monitoring, informisanje i efikasno izveštavanje o životnoj sredini, za zdraviju životnu sredinu i održivi ekonomski napredak.