Naslovna BreadCrumbTrailer O Nama BreadCrumbTrailer Osnivanje

Osnivanje

Osnivanje

 

U okviru ispunjavanja institucionalne infrastrukture i povećanja efikasnosti i rezultata u zaštiti životne sredine, MSPP je ojačana sa još jednom veoma važnom i perspektivnom institucijom, Kosovskom agencijom za zaštitu životne sredine (KAZŽS) koja očekuje da popuni postojeće praznine u opštem ciklusu upravljanja životnom sredinom.

 

 KAZŽS je osnovana Zakonom o zaštiti životne sredine ( 2003/9,član 39, tačka 1).


" ...kao institucije u okviru MSPP, za obavljanje administrativnih, stručnih poslova, naučne i istraživačke podrške u oblasti zaštite životne sredine, zaštićenih prirodnih područja, biološkog diverziteta ...".


U početku organizovanje Agencije je urađeno Administrativnim uputstvom br.25, br. Protokola 22/03.

 

Dana 06.06.2006 od KELP je imenovan izvršni načelnik.

 

Odlukom ministra Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja

redni br.03/07, br.protokola 38 od 05.06.2006, funkcionisana je KAZŽS i kompletirana adekvatnim osobljem.

Osoblje je uzeto iz MSPP, vršeći internu mobilnost osoblja u skladu sa Uredbom br.2001/19 o izvršnom ogranku insitucija za samoupravljanje Kosova.

 

Ali, zbog problema i utvrđenih administrativnih, finansijskih, kadrovskih itd. prepreka, KAZŽS je mogla da započne njeno puno funkcionisanje, tek juna meseca 2007 godine.