Naslovna BreadCrumbTrailer O Nama BreadCrumbTrailer Organizacija

Organizacija

UREDBA (VRK)-Br. 05/2017 O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

 

POGLAVLJE IV AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KOSOVA

 

Član 45 Organizaciona struktura Agencije za zaštitu životne sredine Kosova

 

1.Organizaciona struktura Agencije za zaštitu životne sredine Kosova je sledeća:

1.1. Kancelarija generalnog direktora;

1.2. Odeljenja/ Instituti

1.3. Sektori.

2.U okviru ukupnog broja zaposlenih u KAZS, obuhvaženo je 36 zaposlenih u okviru Direkcije upravljanja DUNP “Prokletije”, koji uzimaju plate od dotične opštine ali radne ugovore imaju sa MSPP/KAZS.

3. Broj zaposlenih u Agenciji za zaštitu životne sredine Kosova je sto jedanest (112 ).

 

 

Član 46 Kancelarija Generalnog direktora

 

1. Kancelarija generalnog direktora Agencije za zaštitu životne sredine Kosova sastoji se od:

1.1. Generalni direktor;

1.2. Jedan (1) službenik administrativno tehničkog nivoa;

2. Dužnosti i odgovornosti Izvršnog načelnika za zaštitu životne sredine Kosova određuje sezakonodavstvom na snazi.

3. Dužnosti i odgovornosti službenika u kancelariji Generalnog direktora, utvrđuje se prema važećim zakonodavstvom o civilnoj službi.

4. Sve administrativne usluge uključujući pravne usluge, budžetke usluge, finansijske, tužilaštva, osoblja, logistike, arhive itd. obavezuju se dotična odeljenja MSPP-a, da prema zahtevu pruže

posebne usluge KAZS.

5.Broj zaposlenih u Kancelariji generalnog direktora je dva (2).

 

 

Član 47 Odeljenja i sektori Kosovske agencije za a zaštitu životne sredine

 

1.      Direkcije (ekvivalentno Instituti) i Sektori agencije za zaštitu životne sredine Kosova su:

 

2. Kosovski institutza Zaštitu prirode:

2.1. Sektor za zaštićene zone;

2.2. Sektor za biodiverzitet.

 

3. Hidrometeorološki institute kosova:

3.1. Sektor za meteorologiju i Klimu;

3.2. Sektor za Hidrologiju ;

3.3. Sektor za praćenje vazduha; i

3.4. Sektor za Praćenje Kvalitetna vode I Zemljišta.

 

4. Odeljenje za upravljanje Nacionalnog parka “Šar Planine:

4.1. Sektor za profesionalne i administrativne usluge.

4.2. Sektor za nadzor i kontrolu

 

5. Direkcija za upravljanje Nacionalnog parka “Prokletije”.

5.1. Sektor za profesionalne i administrativne usluge.

5.2. Sektor za nadzor i kontrolu.

 

6. Direkcija o proceni stanja i životne sredine:

6.1. Sektor za procenu stanja životne sredine;

6.2. Sektor informacionog sistema životne sedine; i

6.3. Sektor za izveštavanje, informisanje i saradnju.

 

7. Direkcija za upravljanje spomenicima prirode od posebnog značaja

7.1. Sektor za spomenik prirode od posebnog značaja “ Gadimska pećina”

7.2. Sektor za spomenik prirode od posebnog značaja “ Vodopadi reke Miruše”