Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Arhiva

Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima

U okviru ovih aktivnosti, Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, kao jedan od partnera i korisnika projekta, ugostila je na odvojenim sastancima tim japanskih stručnjaka (JET). Sastanci su održani u Hidrometeorološkom zavodu Kosova i Upravi za procenu uticaja na životnu sredinu, gde su razgovarali o bilateralnoj saradnji sa projektom u pružanju podataka relevantnih za Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima (NFFIS), sa fokusom na podatke o hidroenergetici, podaci o obuhvaćenosti zemljišta, podaci o zaštićenim područjima i drugi podaci koje je proizvela KAZŽS.više

Poziv za zaštitu šuma nacionalnih parkova od požara

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Kosova / KAZŽS - MŽSPPI, ova dva dana će biti sunčana i vrlo vruća. Ova meteorološka situacija dolazi kao rezultat vrućih vazdušnih masa koje dolaze iz severnog dela Afrike. UV indeks će ostati vrlo visok i poželjno je slediti savete NIJZ-a, tako da od 9-17 ne budemo izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti. više

Uticaj vrućih vazdušnih masa iz severne Afrike pogoršao je kvalitet vazduha na Kosovu

Tokom poslednja dva dana primećena je pogoršana situacija sa kvalitetom vazduha, posebno za čestice prašine PM2,5 i PM10, u nekim mernim stanicama kojima upravlja Hidrometeorološki zavod Kosova. Teško stanje kvaliteta vazduha za parametre PM2,5 i PM10 registrovano je posebno u stanicama u Prištini (HMZK i Rilindija) i u stanici koja se nalazi u planinskom području Brezovice. više

Loše stanje sanitarnih deponija komunalnog otpada

Direkcija za procenu uticaja na životnu sredinu Agencije za zaštitu životne sredine Kosova, u okviru plana rada za 2021. godinu, nadgledala je i procenjivala stanje sanitarnih deponija i stanica za prenošenje komunalnog otpada. Tokom perioda februar-jun 2021. godine, urađeno je nadgledanja i ocenivanja stanje sanitarne deponije komunalnog otpada za region Peći, opštinske sanitarne deponije otpada za region Prizrena i stanice za prenos komunalnog otpada u Đakovici. Direkcija za procenu uticaja na životnu sredinu Agencije za zaštitu životne sredine Kosova, u okviru plana rada za 2021. godinu, nadgledala je i procenjivala stanje sanitarnih deponija i stanica za prenošenje komunalnog otpada.više

Endemske vrste Stanište je dodata vrednost registra zaštićenih područja prirode na Kosovu

Kosovski institut za zaštitu prirode kao centralna institucija odgovorna za istraživanje i identifikaciju prirodnih vrednosti nedavno je izvršio identifikaciju prirodne vrednosti - staništa endemske vrste Forsithia europaea (boshtra) koja se nalazi na brdu Goleš, ovo područje uključuje teritoriju opštine Kosovo Polje, Drenas i Lipljan. Prema Zakonu o zaštiti prirode (br. 03 / L-233), izrada profesionalnog obrazloženja vrednosti prirode je odgovornost i dužnost Kosovskog instituta za zaštitu prirode. Nakon izrade profesionalnih obrazloženja od strane Radne grupe koju su činili predstavnici MŽSPPI, Univerziteta u Prištini i oni iz dotičnih opština, skupštine ove tri opštine u vrlo kratkom roku donele odluke o proglašenju svojih teritorija odvojeno kao spomenik prirode. više

previous

1-5 Od 15

next