Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Izveštavanje o kvalitetu vazduha u realnom vremenu kompletirano je sa 12 monitoring stanica

11.11. 2020 - Održana je prva konferencija sa donosiocima odluka u okviru projekta „Upravljanje informacijama o kvalitetu vazduha, promena ponašanja i komunikacione usluge“, podržan od strane Kosovske milenijumske fondacije (KMF) i finansiran od strane Korporacije  milenijumskog izazova (KMI).

 

Konferencija svih ključnih aktera održana je u cilju povećanja saradnje i bolje koordinacije za poboljšanje kvaliteta vazduha u zemlji. Ovom prilikom su predstavljeni elementi kampanje putem kojih će građani imati priliku da redovno kontrolišu kvalitet vazduha, obezbeđenih od 12 stanica monitoringa vazduha širom Kosova. 

 

Nacionalna kampanja za samoosvešćivanje o kvalitetu vazduha planirano je da počne krajem novembra meseca na Kosovu kako bi se javnost obavestila o zdravstvenim rizicima koji predstavljaju zagađenje vazduha i merama koje treba da preduzmu da bi zaštitili sebe, menjajući tako svoje navike i ulažući napore da smanje nivo zagađenja, posebno tokom zimske sezone.

 

 „Projekat kvaliteta vazduha je jedna od naših konkretnih investicija za stvaranje održivog i modernog sistema podataka, za povećanje transparentnosti institucija i komunikacije sa javnošću“ - rekao je tokom uvodnog govora na konferenciji Petrit Selimi, izvršni direktor KMF.

 

 

Sarah Olmstead, direktorka KMI za Kosovo, izdvojila je ovaj projekat od ostalih, rekavši: „Ovo je jedan od projekata koji mi se najviše sviđa, ne samo zato što je povezan sa drugim energetskim projektima, već i zbog činjenice što omogućava građanima da imaju kontrolu nad nivoom kvaliteta vazduha i da u skladu sa okolnostima donose odluke.

 

Portal za kvalitet vazduha, mobilna aplikacija i podstranica na veb stranici NIJZ neki su od interaktivnih sredstava, razvijenih u okviru Projekta kvaliteta vazduha, koji će u velikoj meri biti dostupni javnosti, omogućavajući im da kontrolišu nivo zagađenja vazduha.

 

Akteri su se složili da budu u punoj koordinaciji u sprovođenju aktivnosti za poboljšanje kvaliteta vazduha, preduzimajući konkretne mere koje će preduzeti i institucije i sami građani. Između ostalog, oni će se uključiti u promociju kampanje, kroz koju će se lansirati proizvodi koji će doprineti stvaranju pouzdanog vazdušnog informacionog sistema na Kosovu, omogućavajući tako omogućavajući građanima da bolje razumeju zdravstvenu štetu prouzrokovanu zagađenjem. vazduha, kao i mere koje moraju da preduzmu kako bi promenili svoje navike kako bi smanjili nivo zagađenja vazduha u zemlji.

 

Ova kampanja je jedna od glavnih aktivnosti u okviru projekta „Snabdevanje menađiranja projekta, upravljanjem informacijama o kvalitetu vazduha, promenom ponašanja i komunikacionim uslugama“, podržanom od Korporacije  milenijumskog izazova (KMI) i KFM koji sprovodi NIRAS.

KFM ostaje posvećen pružanju pomoći HMZK i NIJZ u prikupljanju i širenju informacija o kvalitetu vazduha.

 

 

Cilj projekta je poboljšati javnu dostupnost i analitičku upotrebu podataka o životnoj sredini od strane biznisa, vlade, civilnog društva i nevladinih organizacija, promovišući na taj način donošenje odluka zasnovanih na podacima.

 

 

Natrag