Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

U zakonskom zaštitu takođe je uzeto 13 prirodnih spomenika na teritoriji opštine Gnjilane

30.12.2020 - Skupština opštine Gnjilane, na sastanku održanom datuma 24.12.2020, usvojila je odluke za dobijanje pod  zaštitom trinaest novih prirodnih područja na teritoriji ove opštine.

 

Ova odluka je doneta nakon inicijative Kosovskog instituta za zaštitu prirode. KIZP  u okviru realizacije svojih programskih zadataka u saradnji sa opštinom Gnjilane tokom 2019. godine završio  je  projekat identifikacije prirodnog nasleđa na teritoriji ove opštine

 

U okviru ove aktivnosti, nakon preliminarnih  istraživanja, na terenu  su odabrana da se uzme u zastitu neka područja sa prirodnim vrednostima botaničkog, hidrološkog, speleološkog i pejzažnog karaktera koja se odlikuju posebnim karakteristikama.

 

 

Kosovski institut za zaštitu prirode sproveo je dalju studiju prirodnih vrednosti koje ispunjavaju kriterijume za pravnu zaštitu i predložio je  opštini da donese odluku o njihovoj zaštiti.

 

Nova područja uzetp je  u pravnu zaštitu na teritoriji opštine Gnjilane koja su dodati u registar zaštićenih područja su: 

 

 • Stablo Shpardhit (Quercus frainetto) u seli  Bresalc;
 • Stablo Krekëzës (Acer monspessulanum)   Bunincë;
 • Stablo  Bungëbutës (Quercus pubescens) u seli  Bunincë;
 • Stablo divljih kruška (Pirus communis) u seli Bunincë;
 • Stablo  Bungut (Quercus petraea) dhe Qarrit (Quercus cerris) në Dunav;
 • Stablo  Qarrit (Quercus cerris) u seli  Lipovicë;
 • Stablo Qarrit (Quercus cerris) u seli  Llashticë;
 • Stablo  Shpradhit (Quercus frainetto) u seli  Llovcë;
 • Dolina reke  Lapushink në fshatin Pogragjë;
 • Izvor mineralne vode  u seli  Ponesh;
 • Velika pelina u seli  Uglar;
 • Izvor vode u seli  Zhegoc;
 • Trungu i Shpardhit (Quercus frainetto) u seli Zhegoc.

Sa ovim novim područjima koja su uzeta u pravnu zaštitu, nacionalni registar zaštićenih područja dostiže u  229 zaštićenih područja prirode.

 

 

Natrag