Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Obaveštenje za javnu raspravu - Profesionalno obrazloženje za uzimanje pod zaštitu područja „Slatinski borovi“ u kategoriji Zaštićeni pejzaž

21/05 / 2021- Agencija za zaštitu životne sredine Kosova, odnosno Kosovski institut za zaštitu prirode u okviru Plana rada za 2021. godinu pripremio je Stručne obrazloženja za uzimanje pod zaštitu područja „Slatinski borovi“ u kategoriji Zaštićeni pejzaž prirode.

 

Na osnovu zahteva Zakona o zaštiti prirode (br. 03 / L-233), odnosno člana 20. (Sadržaj predloga za objavljivanje) Tačka 3: Javnost je obaveštena o predlogu za proglašenje zaštićenog područja. Informisanjem javnosti podrazumeva se javni pristup predloženom aktu za proglašenje zaštićenog područja i profesionalnoj osnovi sa kartografskom dokumentacijom. Na osnovu ovih zahteva i nacrt dokumenta

 

Stručno obrazloženje uzimanja pod zaštitu područja „slatinskih borova“ u kategoriji Zaštićeni pejzaž, Se podvrgava  javne rasprave.

Javna rasprava biće otvorena od 21.05.2021 do 21.06.2021. godine

 

Prema Zakonu o zaštiti prirode br. 03 / L-233, zaštićeni predeo je prirodno ili veštačko područje velike pejzažne vrednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-istorijske vrednosti, ili predeo sa jedinstvenim očuvanim karakteristikama  za određeno područje namenjeno za odmor i rekreaciju. U zaštićeni predeo nisu dozvoljeni intervencije i radovi koji kvare karakteristike zbog kojih je proglašen zaštićenim.

 

Glavni cilj koji se želi postići proglašenjem ovog dela zaštićenog područja je: Zaštita ekosistema četinarskih šuma i biološke raznolikosti, njihovo održivo upravljanje, preduzimanje mera za revitalizaciju oštećenih prirodnih vrednosti na ovom području, nadzor i kontrola područja kako bi se zaustavila njegova degradacija, kao i promocija turističkih i obrazovnih vrednosti u tom području.

  

U okviru ovog procesa, KAZŽS / KIZP očekuje posvećenost svih zainteresovanih strana, posebno stručnjaka i raznih udruženja sa komentarima i preporukama koje će pomoći u kompletiranju konačnog dokumenta.

 

Komentari, primedbe i preporuke, pošaljite na e-mail adresu [email protected]

 

Za više informacije  možete preduzmite dokument na sledećem linku: http://ammk-rks.net/repository/docs/Arsyeshmeria_per_Pishat_ne_Sllatine_18052021.pdf

 

Natrag