Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Endemske vrste Stanište je dodata vrednost registra zaštićenih područja prirode na Kosovu

21.05.2021 - Kosovski Institut za Zaštitu Prirode kao centralna institucija odgovorna za istraživanje i identifikaciju prirodnih vrednosti nedavno je izvršio identifikaciju prirodne vrednosti - staništa endemske vrste Forsithia europaea (boshtra) koja se nalazi na brdu Goleš, ovo područje uključuje teritoriju opštine Kosovo Polje, Drenas i Lipljan.

 

Prema Zakonu o zaštiti prirode (br. 03 / L-233), izrada profesionalnog obrazloženja vrednosti prirode je odgovornost i dužnost Kosovskog instituta za zaštitu prirode. Nakon izrade profesionalnih obrazloženja od strane Radne grupe koju su činili predstavnici MŽSPPI, Univerziteta u Prištini i oni iz dotičnih opština, skupštine ove tri opštine  u vrlo kratkom roku donele odluke o proglašenju svojih teritorija odvojeno kao spomenik prirode.

 

Ukupna površina ovog područja je ukupno 123,54 ha (51,92 ha u opštini Kosovo Polje, 38,42 ha u opštini Drenas i 33,2 ha u opštini Lipljan).

Podaci predstavljeni u stručnim obrazloženjima prikupljeni su iz arhiva Institut za zaštitu prirode i odgovarajućih opština, ali sa posebnim naglaskom su deo terenskih poseta i istraživačkih ekspedicija koje je Radna grupa sprovodila u saradnji sa stručnjacima iz relevantnih oblasti.

 

Forsithia europaea Deg.et Bald je drvenasta biljka - grm, endemske i tercijarne relikvije Kosova i Albanije. Ova vrsta na Kosovu raste na stenovito-serpentinskim mestima, stvarajući retke šume ili grmlje. Ova vrsta je uvrštena u Crvenu knjigu kosovske vaskularne flore u kategoriju LC (manje ugrožena), jer vrsta trenutno nije ugrožena u meri u kojoj je uključena u bilo koju višu kategoriju. Staništa na kojima raste ova vrsta takođe su bogata drugim endemskim vrstama i relikvijama koje imaju  naučnog značaja.

 

Natrag