Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Poziv za zaštitu šuma nacionalnih parkova od požara

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Kosova / KAZŽS - MŽSPPI, ova dva dana će biti sunčana i vrlo vruća.

Ova meteorološka situacija dolazi kao rezultat vrućih vazdušnih masa koje dolaze iz severnog dela Afrike.

UV indeks će ostati vrlo visok i poželjno je slediti savete NIJZ-a, tako da od 9-17 ne budemo izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.

Minimalne temperature predviđaju se između 16-18 stepeni celzijusa, dok se dnevne maksimume kreću između 35-37 stepeni celzijusa.

 

Visoke temperature u letnjoj sezoni, pored negativnih uticaja na zdravlje ljudi, značajno povećavaju mogućnost širenja požara u šumama, uključujući šume u nacionalnim parkovima.

 


Da bi sprečio pojavu požara i njihovo širenje, MŽSPPI / KAZŽS je preko Direkcije za administraciju NP „Šara“ i Direkcije za administraciju NP „Prokletije“ povećala budnost, pripremljenost, kontrolu i nadzor teritorije parkova.


Da bi se efikasnije upravljalo ovom situacijom, povećan je nivo saradnje sa svim relevantnim organima.

 

Ovom prilikom apelujemo na sve građane Kosova, a posebno na posetioce, stanovnike područja parkova, korisnike imovine i druge građane da budu izuzetno oprezni u sprečavanju pojave požara i njihovog širenja u parkovima.

 

Takođe vas obaveštavamo da je na osnovu Zakona br. 03/L-233 o zaštiti prirode predviđaju kaznene odredbe za paljenje vatre.

 

Od svih vas tražimo, u slučaju da vidite eventualni požar u nacionalnim parkovima, da ga prijavite na kontakt brojeve nadležnih direkcija:

Direkcija Nacionalnog parka „Prokletije“: 048 222 718 i 044 155 735; 

Direkcija Nacionalnog parka „Šara“: 045 308 164 i 044 263 188.

 

Brojevi hitnih službi nekih važnih institucija koje biste trebali imati na umu su:

 

Vatrogasna služba 193;

Kosovska policija 038/192 i mobilni telefon 192;

Pozivni centar u okviru Kosovske policije 112; i

Hitna pomoć 194 i 038/500 094.

 

Natrag