BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Edhe 10 monumente të natyrës i shtohen listës së vlerave të trashëgimisë natyrore të Kosovës

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës gjatë vitit 2018 ka realizuar studimin e vlerave natyrore në territorin e komunës së Gjakovës. Gjatë punës në terren, ekipet e Institutit në bashkëpunim me zyrtaret për mjedise të Komunës së Gjakovës kanë evidentuar për mbrojtje 10 vlera të natyrës. Lista e monumenteve të natyrës së bashku me studimet e përgatitura i janë dorëzuar për miratim Kuvendit komunal të Gjakovës, i cili ka marr vendim për aprovimin dhe mbrojtjen e tyre duke i bashkangjitur listës së vlerave të natyrës së Kosovës edhe dhjetë objekte te reja dhe duke e zgjeruar listën e zonave të mbrojtura të Kosovës në 198 zonat te mbrojtura të kategorive të ndryshme.më shumë

Vendosen platforma me fole të lejlekëve

Me kërkesë të Institutit për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me Kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike (KEDS) u bë vendosja e platformave me fole të lejlekëve në disa shtylla elektrike në disa lokalitete në Komunën e Kaçanikut.Këtij aksioni të përbashkët i kishte paraprirë largimi i dhunshëm i foleve të lejlekëve kohë më pare nga ana e punonjësve të KEDSit me arsyetimin se paraqesin rrezik për funksionimin normal të linjave të tensionit të larte.më shumë