BALLINA BreadCrumbTrailer AJRI BreadCrumbTrailer Raportet mujore për cilësinë e...

Raportet mujore

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit mars 2020

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit shkurt 2020

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Janar 2020


Raporti mujor per cilesi te ajrit Dhjetor 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Nentor 2019


Raporti mujor per cilesi te ajrit Tetor 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shtator 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Gusht 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Korrik 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Qershor 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Maj 2019


Raporti mujor per cilesi te ajrit Prill 2019


Raporti mujor per cilesi te ajrit Mars 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shkurt 2019

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Janar 2019

 

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2018

 

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2017

 

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2016

 

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2015 

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Dhjetor 2018

 

Raporti mujor per cilësi të ajrit Nentor 2018


Raporti per cilësi të ajrit për Obiliq dhe Dardhishtë 1-13.11.2018 

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Tetor 2018

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shtator 2018

  

Raporti mujor per cilesin e ajrit Gusht 2018

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Korrik 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Prill 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Mars 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Shkurt 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Janar 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Dhjetor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Nentor 2017


Raport permbledhes i mesatareve mujore te parametrave te cilesis se ajrit janar-nentor 2017


Raporti mujor per cilesin e ajrit  Tetor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Shtator 2017


Raporti mujor per cilesin e ajrit Gusht 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Korrik 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Dhjetor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit  Nentor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Tetor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shtator 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Gusht 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Korrik 2016


Raporti mujor per cilesine e ajrit Qershor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Maj 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2016

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, dhjetor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, nëntor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, tetor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, shtator 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, gusht 2015

 

Raport mujor për cilësine e ajrit, korrik 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, qershor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, maj 2015

 

Raporti mujor për cilësinë e ajrit, prill 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, mars 2015 

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, shkurt 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit,  janar 2015

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin prill 2014

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin mars 2014

 

Informacioni per cilesine e ajrit per muajin Shkurt 2014