BALLINA BreadCrumbTrailer AJRI BreadCrumbTrailer Raportet mujore për cilësinë e...

Raportet mujore

Raporti per cilësi të ajrit për Obiliq dhe Dardhishtë 1-13.11.2018 

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Tetor 2018

 

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shtator 2018

  

Raporti mujor per cilesin e ajrit Gusht 2018

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Korrik 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Prill 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Mars 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Shkurt 2018


Raporti mujor per cilesin e ajrit Janar 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Dhjetor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Nentor 2017


Raport permbledhes i mesatareve mujore te parametrave te cilesis se ajrit janar-nentor 2017


Raporti mujor per cilesin e ajrit  Tetor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Shtator 2017


Raporti mujor per cilesin e ajrit Gusht 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Korrik 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2017

 

Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2017

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Dhjetor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit  Nentor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Tetor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shtator 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Gusht 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Korrik 2016


Raporti mujor per cilesine e ajrit Qershor 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Maj 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2016

 

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2016

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, dhjetor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, nëntor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, tetor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, shtator 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, gusht 2015

 

Raport mujor për cilësine e ajrit, korrik 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, qershor 2015

 

Raport mujor për cilësinë e ajrit, maj 2015

 

Raporti mujor për cilësinë e ajrit, prill 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, mars 2015 

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, shkurt 2015

 

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit,  janar 2015

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin prill 2014

 

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin mars 2014

 

Informacioni per cilesine e ajrit per muajin Shkurt 2014