Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Objavljena je Izvorna knjiga o održivom finansiranju biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja zapadnom Balkanu

12.11.2020- U okviru realizacije projekta “ Regionalni otvoreni fond za jugoistočnu Evropu - biodiverzitet (ORF BD)”, finansirane od Nemačkog federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (ESR) preko Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) razvijene su nekoliko aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje regionalne saradnje za integraciju pitanja biodiverziteta u planiranju razvoja.

 

Pomenuti projekat pruža ključne preporuke u cilju jačanja regionalne saradnje na zapadnom Balkanu u smislu ispunjavanja međunarodnih obaveza za očuvanje biodiverziteta kao i obaveza povezanih sa EU-om. U saradnji sa Sektorskim programom za sprovođenje Konvencije o biološkoj raznolikosti odobrenim od BMZ, i sprovedene od GIZ, zapadni Balkan je odabran za pilotiranje najnovije obuke o održivom finansiranju biodiverziteta i osnovnom znanju osiguranu za ključne regionalne aktere.

 

U komponenti procene usluga ekosistema, videći hitnu potrebu za preduzimanjem sveobuhvatnih aktivnosti u vezi sa održivim finansiranjem biodiverziteta, odlučeno je da se pređe na integrisani pristup biodiverziteta u multilateralnom sektorskom planiranju, a posebno u finansijskom planiranju, kao potreba za započinjanjem procesa razvoja kapaciteta zainteresovanih strana za traženje novih opcija i mehanizama koji mogu obezbediti potrebna finansijska sredstva za očuvanje biodiverziteta.

 

Odražavajući široke regionalne, evropske i globalne probleme, ova izvorna knjiga bavi se  temom zašto i koji mehanizmi finansiranja se mogu koristiti za jačanje očuvanja biodiverziteta i održivog razvoja. U cilju, pružanja informacija o održivim pristupima i instrumentima finansiranja kao i studijama iz realnog sveta, za planere životne sredine i ekonomije u javnom sektoru, ova izvorna knjiga takođe ima za cilj pružanje konkretnih lekcija i preporuka za potrebe, mogućnosti i načine koje unapređuju finansijsku održivost biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja na zapadnom Balkanu.

 

 

U ovoj izvornoj knjizi uključen je Rečnik finansija za biodiverzitet i zaštićena područja, koji ima za cilj da osigura da svi govorimo isti jezik - i da u potpunosti razumemo šta se krije iza terminologije, šta je važno za uključene sektore i, konačno, kako podići samoosvešćivanje i iskoristiti neiskorišćeni potencijal integrisanih pristupa.

 

Natrag