BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Përfaqësues nga Kosova zgjidhen në Bordin Drejtues të rrjetit të Parqeve Dinarike

Drejtori i Parkut Kombëtare “Sharri” Bajram Kafexholli dhe Drejtori i Parkut Kombëtare “Bjeshkët e Nemuna”, Fatmir Morina, po marrin pjesë në Konferencën Vjetore të Parqeve të Harkut Dinarik – (Rrjeti i Zonave të Mbrojtura të Dinarikeve), që këtë vit po mbahet në Bar të Malit të Zi.Këtë vit konferenca e rrjetit është duke u zhvilluar me moton “Zonat e Mbrojtura për Dekadën e Re- Sfidat e Ardhshme”. Një nga synimet kryesore të konferencës është përmirësimi i komunikimit në mes të anëtarëve të rrjetit dhe forcimi i bashkëpunimit për zhvillimin e planeve dhe nismave të reja për të ardhmen. më shumë

Listës së zonave të mbrojtura të Kosovës u shtohen edhe 18 vlera të natyrës

Në kuadër të realizimit të planit të punës për vitin 2021, Institutit i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës në bashkëpunim me komunën e Deçanit kanë realizuar studimin e vlerave natyrore të cilat paraprakisht ishin evidentuar në territorin e kësaj komune. Pas përgatitjes së elaborateve përkatëse për të gjitha objektet e trashëgimisë natyrore në territorin e komunës të njëjtat janë përcjellë për miratim në Kuvendin Komunal të Deçanit, i cili me datë 03.08.2021 nxorri vendimet (18) për mbrojtjen e tyre.Me nxjerrjen e vendimeve këto objekte të trashëgimish natyrore të komunës janë shtuan regjistrit të zonave të mbrojtura të Kosovës që mirëmbahet nga Instituti për Mbrojtjen e Natyrës.më shumë