BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Publikohet Atllasi i Bimeve te Kosoves

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), përmes Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka përkrahur realizimin e botimit të Atllasit të Bimëve të Kosovës. Ky atlas është rezultat i një pune hulumtuese disa vjeçare të ekspertëve vendor të botanikës dhe paraqet një publikim shumë të rëndësishëm në këtë fushë. Në vitin 2012 ishte botuar Atllas i Bimëve të Kosovës, i cili në vete përmbante të dhëna për gjithsejtë 902 lloje bimore. Që nga ajo kohë ekipi i ekspertëve që ka marrë pjesë në hartimin e këtij atllasi, ka vazhduar hulumtimet në terren dhe tani sjellë fotografi dhe të dhëna edhe për 228 lloje tjera bimore, duke rritur kështu numrin në 1130 lloje bimore, dhe duke përfshirë 1/3 e bimëve të Kosovës, nga rreth 3.000 lloje bimore sa mendohet se janë në vendin tonë. më shumë

Konkursi për fotografi Ndryshimi i klimës PIX

Konkursi i ri për fotografi i Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA): Ndryshimi i klimës PIX synon të fotografohet ajo që është rreth nesh: ndryshimi i klimës dhe përgjegjet tona ndaj saj. Dërgoni fotot tuaja më të mira deri më 1 gusht 2021. Konkursi është i hapur për qytetarët e 32 vendeve anëtare të EEA dhe gjashtë vendeve bashkëpunuese, duke përfshirë 27 shtetet anëtare të BE, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Turqia, Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë të moshës mbi 18 vjeç.më shumë