Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Loše stanje sanitarnih deponija komunalnog otpada

14.06.2021 - Direkcija za procenu uticaja na životnu sredinu Agencije za zaštitu životne sredine Kosova, u okviru plana rada za 2021. godinu, nadgledala je i procenjivala stanje sanitarnih deponija i stanica za prenošenje komunalnog otpada. Tokom perioda februar-jun 2021. godine, urađeno je nadgledanja i ocenivanja stanje sanitarne deponije komunalnog otpada za region Peći, opštinske sanitarne deponije otpada za region Prizrena i stanice za prenos komunalnog otpada u Đakovici.

 

Na osnovu poseta ovim deponijama, utvđeno je da njihovo stanje nije dobro i da postoje problemi u vezi sa upravljanjem deponijama.

 

Među glavnim spomenutim problemima treba da budu zbijanje i neredovno pokrivanje otpada, neredovna distribucija otpada na deponiji, otpad izvan ograda odlagališta, ispuštanje vode deponije izvan bazena za sakupljanje, prisustvo pasa lutalica na području deponije kao prisustvo neovlašćenih pojedinaca na deponijama koji se bave sakupljanjem određenih vrsta otpada radi prodaje.

 

Izveštaj je takođe pružio neke preporuke za preduzimanje mera od strane relevantnih institucija za poboljšanje situacije.

 

Za više pogledajte izveštaj:

Izveštaj - Procena ekološkog stanja sanitarne deponije u Peći, sanitarne deponije u Prizrenu i stanice za prenošenje otpada u Đakovici 

 

Natrag