Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Uticaj vrućih vazdušnih masa iz severne Afrike pogoršao je kvalitet vazduha na Kosovu

24.06.2021 - Tokom poslednja dva dana primećena je pogoršana situacija sa kvalitetom vazduha, posebno za čestice prašine PM2,5 i PM10, u nekim mernim stanicama kojima upravlja Hidrometeorološki zavod Kosova.

 

Teško stanje kvaliteta vazduha za parametre PM2,5 i PM10 registrovano je posebno u stanicama u Prištini (HMZK i Rilindija) i u stanici koja se nalazi u planinskom području Brezovice.

 

KAZŽS pojašnjava opšte mišljenje da je ova situacija nastala kao rezultat trenutnih meteoroloških uslova u kojima se nalazi naša zemlja. Prema meteorološkim podacima HMZK, Kosovo je trenutno pod uticajem vrućih vazdušnih masa poreklom iz severne Afrike.  

 

Prašina iz ovog područja Afrike, gde se nalazi pustinja Sahara, koja uključuje i Kosovo, povećala je vrednosti čestica prašine.

 

Prenošenje prašine i sitnih čestica peska iz Sahare fenomen je koji često obuhvata Evropu i manifestuje se uglavnom prisustvom čestica prašine u vazduhu.

 

Natrag