Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima

26.06.2021-Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) podržava kosovske institucije u razvoju kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa kroz Nacionalni informativni sistem o šumskim požarima (NFFIS) i rešenja zasnovana na ekosistemu.

 

Glavni korisnik projekta je Kosovska agencija za upravljanje vanrednim situacijama. Trenutno je projekat u fazi identifikovanja dostupnosti podataka i izvora podataka od strane relevantnih institucija i agencija na Kosovu.  

U okviru ovih aktivnosti, Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, kao jedan od partnera i korisnika projekta, ugostila je na odvojenim sastancima tim japanskih stručnjaka (JET). Sastanci su održani u Hidrometeorološkom zavodu Kosova i Upravi za procenu uticaja na životnu sredinu, gde su razgovarali o bilateralnoj saradnji sa projektom u pružanju podataka relevantnih za Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima (NFFIS), sa fokusom na podatke o hidroenergetici, podaci o obuhvaćenosti zemljišta, podaci o zaštićenim područjima i drugi podaci koje je proizvela KAZŽS.

 Nacionalni informativni sistem o šumskim požarima biće referentna tačka za važne i korisne izvorne podatke za sve institucije čiji se rad odnosi na upravljanje šumskim požarima.

 

Natrag