513 - Lajmi Single | AMMK

Ftesë për tender

03 March 2021

foto

03.03.2021- Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit kërkon një administrator lokal të projektit në Prishtinë, Kosovë, me përvojë në projekte ndërkombëtare mjedisore, njohuri për Kosovën, njohuri kompjuterike dhe për të kryer kryesisht detyra administrative në kuadër të projektit “Ndërtimi i Kapaciteteve Mjedisore në Përdorimin e të Dhënave në Kosovë 2021- 2023”.

 

Për më shumë informacion në lidhje me ftesën, ju lutem shikoni:

 

Ftesa per tender NV-01871-21

 

Shtojca 1 - Dokumenti i Projektit

 

Shtojca 2 - Termat dhe kushtet e përgjithshmepër angazhim