535 - Lajmi Single | AMMK

Kosova pjesë e aplikacionit mobili për cilësinë e ajrit të Agjencisë se Mjedisit të Evropës (EEA)

22 November 2021

foto

22.11.2021- Agjencia e Mjedisit të Evropës (EEA), ka lansuar aplikacionin mobil për cilësinë e ajrit i cili është në dispozicion të publikut për raportim në kohë reale të të dhënave për cilësinë e ajrit.

 

Krahas të dhënave të monitorimit nga të gjitha vendet e Evropës, në aplikacion janë përfshirë edhe të dhënat për Kosovën.

 

Të dhënat e Kosovës në këtë aplikacion, burojnë nga Rrjeti Nacional për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit. Të dhënat ofrohen për 12 stacione dhe përfshijnë 5 parametrat kryesorë të cilësisë së ajrit: Grimcat e Pluhurit PM10, Grimcat e Pluhurit PM2.5, Dyoksidi i Azotit (NO2), Ozoni (O3) dhe Dyoksidi i Sulfurit (SO2).

 

Për më tepër aplikacioni iu ndihmon qytetarëve të gjejnë përgjigje për pyetje të rëndësishme lidhur me cilësinë e ajrit si:

 

“Si është cilësia e ajrit sot?”

“Si do të jetë cilësia e ajrit nesër?”

“Çfarë veprimesh duhet të ndërmarrë për ta mbrojtur shëndetin tim?”

 

Shkarkimi i aplikacionit mobil mund të behet në këto linqe:

Për Android: https://play.google.com/store/apps/details...

Për iPhone/iPad: https://apps.apple.com/.../european-air.../id1566371648