12 - Mjedisi | AMMK

Raporti mujor per cilesi te ajrit Maj 2024

Raporti mujor per cilesi te ajrit Prill 2024

Raporti mujor per cilesi te ajrit Mars 2024

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shkurt 2024

Raporti mujor per cilesi te ajrit Janar 2024

Raporti mujor per cilesi te ajrit Dhjetor 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Nentor 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Tetor 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shtator 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Gusht 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Korrik 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Qershor 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Maj 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Prill 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Mars 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shkurt 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit Janar 2023

Raporti mujor per cilesi te ajrit dhjetor 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit nentor 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit tetor 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit shtator 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit gusht 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit korrik 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit qershor 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit maj 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit prill 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit mars 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit shkurt 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit janar 2022

Raporti mujor per cilesi te ajrit dhjetor 2021

Raporti mujor per cilesi te ajrit nentor 2021

Raporti mujor per cilesi te ajrit tetor 2021

Raporti mujor per cilesi te ajrit shtator 2021

Raportet mujore per cilesi te ajrit janar-gusht 2021

Raporti mujor per cilesi te ajrit dhjetor 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit nentor 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit tetor 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit shtator 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit gusht 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit korrik 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit qershor 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit maj 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit prill 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit mars 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit shkurt 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit Janar 2020

Raporti mujor per cilesi te ajrit Dhjetor 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Nentor 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Tetor 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shtator 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Gusht 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Korrik 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Qershor 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Maj 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Prill 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Mars 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shkurt 2019

Raporti mujor per cilesi te ajrit Janar 2019

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2018

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2017

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2016

Raportet mujore per cilesi te ajrit 2015

Raporti mujor per cilesi te ajrit Dhjetor 2018

Raporti mujor per cilësi të ajrit Nentor 2018

Raporti mujor per cilesi te ajrit Tetor 2018

Raporti mujor per cilesi te ajrit Shtator 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Gusht 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Korrik 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Prill 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Mars 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Shkurt 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Janar 2018

Raporti mujor per cilesin e ajrit Dhjetor 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Nentor 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Tetor 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Shtator 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Gusht 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Korrik 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Qershor 2017

Raporti mujor per cilesin e ajrit Maj 2017

Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2017

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2017

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2017

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2017

Raporti mujor per cilesine e ajrit Dhjetor 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Nentor 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Tetor 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shtator 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Gusht 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Korrik 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Qershor 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Maj 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Prill 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Mars 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Shkurt 2016

Raporti mujor per cilesine e ajrit Janar 2016


Raport mujor për cilësinë e ajrit, dhjetor 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, nëntor 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, tetor 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, shtator 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, gusht 2015

Raport mujor për cilësine e ajrit, korrik 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, qershor 2015

Raport mujor për cilësinë e ajrit, maj 2015

Raporti mujor për cilësinë e ajrit, prill 2015

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, mars 2015

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, shkurt 2015

Raporti mujor mbi cilësinë e ajrit, janar 2015

Informacione për cilësinë e ajrit për muajin prill 2014

Informacioni per cilesine e ajrit per muajin Shkurt 2014


 

Azhurnimi i inventarit të emetimeve në ajër per vitin 2018:  

 

Permbledhje Jo-Teknike e Inventarit te Emisioneve ne Kosove

 

Metodologjia për inventarin e emetimeve të substancave ndotëse në Kosovë dhe rezultatet per vitin 2018

 

Shtojca II: Permbledhje e sektoreve, pasigurive, azhurnimet dhe kategorite kyçe te emetimeve per vitin 2018

 

Pyetje te Shpeshta per Inventarin e Emisioneve ne Ajer

 

Permbledhje Jo-Teknike e Modelimit te Cilesis se Ajrit