35 - Drejtorite | AMMK

Kosovski institut za zaštitu prirode je centralna institucija za očuvanje prirode koja prati stanje zaštićenih prirodnih vrednosti na Kosovu.

U okviru Kancelarije za zaštitu spomenika kulture Kosova 1968. godine osnovana je jedinica za zaštitu prirode. Odlukom o izdvajanju Odseka za zaštitu prirode iz Kosovske Kancelarije za zaštitu spomenika kulture, osnovana je i nastavila sa radom Kosovska kancelarija za zaštitu prirode pod istim imenom, u skladu sa Zakonom o Kosovskoj kancelariji za prirodu. Zaštita.

Dok je Skupština Kosova 1988. godine donela Zakon o zaštiti i razvoju prirodnih vrednosti i vrednosti nastalih radom čovekove sredine gde je članom 78 stav 2 ovog zakona definisana delatnost Kancelarije. Na osnovu ovog zakona, godinu dana kasnije Skupština Kosova donosi Zakon o Kosovskoj kancelariji za zaštitu prirode i životne sredine. Posle rata, stvaranjem novih okolnosti upravljanja na Kosovu, prema Uredbi 1999/1 „sva zakonodavna i izvršna vlast na Kosovu se prenosi na UNMIK“.

Godine 2000. bivša Kancelarija Kosova za zaštitu prirode i životne sredine registrovana je u Privremenoj civilnoj upravi UN pod nazivom „Kosovski institut za zaštitu prirode i životne sredine“ sa sedištem u Prištini. 2001. godine, formiranjem organa upravljanja Kosova, osnovano je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Zavod za zaštitu životne sredine ulazi u sastav ovog ministarstva, a 2006. godine osnivanjem Agencije za zaštitu životne sredine prelazi kao jedinica ove agencije u okviru koje i danas radi.


Dužnosti i odgovornosti Kosovskog instituta za zaštitu prirode su:

1.1.Prikuplja i obrađuje prikupljene podatke koji se odnose na zaštitu prirode;

1.2 Sastavlja dugoročnu bazu podataka o biljnim vrstama, gljivama i životinjama, tipovima staništa, ekosistemima i predelima;

1.3 Prati stanje biološke i pejzažne raznovrsnosti i predlaže mere za njihovu zaštitu;

1.4. Priprema stručne osnove za zaštitu i očuvanje delova prirode, odnosno prirodnih vrednosti;

1.5. Razvija stručne osnove za potrebe utvrđivanja uslova zaštite prirode, upravljanja zaštićenim područjima i korišćenja prirodnih dobara;

1.6. Vrši statističku analizu, objedinjavanje rezultata i izradu izveštaja o stanju i zaštiti prirode;

1.7. Učestvuje u sprovođenju međunarodnih akata u zaštiti prirode;