51 - Drejtorite | AMMK

Dužnosti i odgovornosti Direkcije za upravljanje spomenicima prirode od posebnog značaja definisani su Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonima na snazi:

  • Upravlja spomenicima prirode od posebnog značaja “Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše” i drugim sličnim spomenicima.
  • Izrađuje stručno obrazloženje i određuje uslove za spomenike prirode od posebnog značaja “Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše”;
  • Koordinira aktivnosti i sarađuje sa lokalnim, vladinim i nevladinim institucijama na zaštiti i razvoju prirodnih vrednosti spomenika prirode od posebnog značaja “ Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše”;
  • Prati aktivnosti u zaštićenoj zoni i okolnom prostoru spomenika prirode od posebnog značaja“ Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše”.
  • Priprema godišnje i povremene izveštaje za realizaciju planova i projekata za spomenike prirode od posebnog značaja “ Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše”;
  • Promoviše prirodne i turističke vrednosti spomenika prirode od posebnog značaja “Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše”;
  • Stvara dobre uslove za posetioce spomenika prirode od posebnog značaja “Gadimska pećina” i “Vodopadi Miruše”;
  • Učešće u sprovođenju međunarodnih akata na zaštiti prirode.

Rukovodilac Direkcije za upravljanje spomenicima prirode od posebnog značaja izveštava kod Generalnog direktora.