42 - Drejtorite | AMMK

Dužnosti i obaveze Odeljenja za upravljanje Nacionalnog parka “ Prokletije“su:

 •     Obavlja aktivnosti za planiranje, očuvanje i održivo upravljanje šumskih resursa;
 •     Obavlja aktivnosti kontrolisanja i sprečavanja ilegalnih radnji u parku;
 •     Inicira prijavu o ilegalnim aktivnostima unutar teritorije Nacionalnog parka;
 •     Izrada planova upravljanja i projekata za zaštitu, razvoj i racionalno korišćenje prirodnih resursa Nacionalnog parka “Prokletije”;
 •     Planiranje i sprovođenje mera za zaštitu i razvoj flore i faune;
 •     Planiranje i sprovođenje mera za zaštitu i razvoj šuma;
 •     Briga o prirodnim bogatsvima NP kao i sprečavanje ilegalnih radnji, seče šuma, lova, ribolova, gradnje objekata, ilegalno prisvajanje imovina;
 •     Sprovođenje mera za zaštitu prirode od požara, štetnih insekata, bolesti biljaka i različitih zagađivača;
 •     Identifikacija lica koji vrše nelegalne aktivnosti.
 •     Priprema godišnjih izvešaja o realizaciji planova i projekata u Nacionalnom parku kao i priprema planova rada.
 •     Brine se o prirodnim resursima Nacionalnog parka i sprečavanje ilegalnih aktivnosti: seča šuma, lov, ribolov, izgradnja objekata, uzurpacija imovine;
 •     Identifikacija lica koji vrše nezakonite radnje,
 •     Sprovođenje mera za zaštitu prirode od požara, insekata štetočina, biljnih bolesti i raznih zagađivača;
 •     Kontrolisanje prevoza drva na teritoriji Nacionalnog parka i preduzimanje zakonskih mera protiv neregluarnosti u tom pogledu;
 •     Kontrola i održavanje znakova spoljne i unutrašnje granice NP-a;
 •     Kontrola kretanja i prevoza na teritoriji Nacionalnog parka;
 •     Primena mandatnih kazni i oduzimanje raznih sredstava kojima se čine ilegalna dela u Nacionalnom parku.

Rukovodilac Direkcije za upravljanje Nacionalnog parka “Prokletije” izveštava kod Generalnog direktora.

 

Ligji nr. 04/l - 086 për parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”


Studim mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park Nacional

 

Ligji nr. 04/l - 086 për parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”

 

Studim mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park Nacional